Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.02.2020

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2365
Wykaz spraw według wydziałów 600
przetarg nieograniczony 577
Oświadczenie majątkowe 504
TI.271.14.2020.PD 398
Wydziały Urzędu Miasta 397
Numery telefonów i adresy e-mail 342
Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych 322
Informacje podstawowe 307
Informacje podstawowe 280
Podstawowe informacje 271
Informacje Podstawowe 246
Numery kont bankowych 195
Godziny pracy 194
Stanowisko ds. koordynacji współpracy z NGO, budżetu obywatelskiego,  pozyskiwania i realizacji projektów społecznych 183
przetarg nieograniczony 157
Inspektor ds. budownictwa  136
Oświadczenie majątkowe 128
Budżet 2008 127
Regulamin ogranizacyjny 127
WYKAZ 95
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 85
Decyzja podziałowa 83
przetarg nieograniczony 81
Uchwała Rady Miasta Chełmna Nr XVI /106 /2020 z dnia 15 stycznia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020. 63
Tryb przetargowy 60
Kierownik Wydziału Finansowego 59
Księgowa/y 56
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chełmna 56
Plan Audytu na 2020 r. 49
Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Chełmno i Urzędu Miasta Chełmno 46
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2019 rok. 43
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 42
ZW – 05/2020 41
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok. 36
Protokoły z przeprowadzonych kontroli 34
Przeprowadzone kontrole 34
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 34
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 33
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 32
WYKAZ 32
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania 31
Protokoły z przeprowadzonych kontroli 31
Wykaz 31
Protokoły z przeprowadzonych kontroli 30
Protokoły z przeprowadzonych kontroli 30
Sekretarz Miasta Chełmna 30
I przetarg ustny nieograniczony 29
przetarg nieograniczony 29
informacja o wykazie 28
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje Podstawowe 1150
Obwieszczenie Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmna o numerach oraz granicach obwodów głosowania. 132
Zarządzenie nr 70/2020 74
Zarządzenie nr 68/2020 48
Zarządzenie nr 69/2020 39
Zarządzenie nr 72/2020 35
Zarządzenie nr 73/2020 32
Archiwum Zarządzeń 30
Zarządzenie nr Zarządzenie nr 79/2020 28
66/2020 27
Zarządzenie nr 74/2020 27
Zarządzenie nr 75/2020 27
Archiwum Zarządzeń 25
Zarządzenie nr 77/2020 23
67/2020 22
20/2020 21
45/2020 21
Zarządzenie nr 56/2020 21
46/2020 20
Zarządzenie nr 76/2020 20
47/2020 19
65/2020 19
Zarządzenie nr 71/2020 18
63/2020 17
Zarządzenie nr 78/2020 17
62/2020 16
60/2020 15
64/2020 15
76/2011 15
146/2019 14
16/2009 14
59/2020 14
61/2020 14
42/2020 13
Zarządzenie nr 164/2008 13
Zarządzenie nr 118/2007 13
Zarządzenie nr 80/2020 13
1 12
19/2020 12
2/2009 12
33/2020 12
43/2018 12
34/2020 11
57/2020 11
1/2009 10
49/2020 10
52/2020 10
Zarządzenie nr 142/2007 10
165/2009 9
18/2009 9
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład VIII kadencji Rady Miasta 1491
Wideo relacje z obrad Rady Miasta Chełmna 737
XVIII/139/2020 100
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna w sprawie przedstawienia przez Burmistrza Miasta Chełmna raportu o stanie Gminy Miasto Chełmno i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem za rok 2019 98
XVIII/140/2020 93
XVIII/141/2020 91
XVIII/137/2020 88
XVIII/138/2020 86
Oświadczenia majatkowe Radnych Miasta za 2019 r. 82
Skład Komisji VIII kadencji Rady Miasta Chełmna 80
Magdalena Mrozek 68
Oświadczenia majątkowe Rady Miasta VIII kadencji za 2018 rok. 67
Dorota Żulewska 66
Ilona Smolińska 66
Dominika Wikiera 64
Igga Jambor-Skupniewicz 63
Remigiusz Mikrut 62
Sławomir Karnowski 62
Wojciech Strzelecki 61
Michał Wrażeń 60
Małgorzata Zima 54
Wiesław Derebecki 52
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna w sprawie przedstawienia przez Burmistrza Miasta Chełmna raportu o stanie Gminy Miasto Chełmno i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem za rok 2018. 51
XXI sesja Rady Miasta 51
Waldemar Piotrowski 49
Adam Maćkowski 46
Marek Olszewski 39
Oświadczenia majątkowe Rady Miasta VII kadencji za 2016 rok. 35
Oświadczenia majątkowe Rady Miasta VII kadencji za 2017 rok. 34
Archiwum Uchwał 31
Oświadczenia majątkowe Rady Miasta VIII kadencji za 2018 rok (składane na początku kadencji). 30
Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki 28
wzór oświadczenia majątkowego 28
Protokół z XIX sesji 13.05.2020 27
Oświadczenia majątkowe Rady Miasta VII kadencji za 2015 rok 26
Oświadczenia majątkowe 23
VII/51/2019 23
Odpowiedź na interpelację nr 16 22
Protokół z XVIII sesji RM z dnia 15.04.2020 22
XVI/118/2020 22
X/73/2019 21
XVI/111/2020 21
XVIII/133/2020 21
XVIII/136/2020 21
Protokół z XVI sesji Rady Miasta - 15 stycznia 2020 r. 20
Protokół z XVII sesji 19.02.2020 19
XVIII/132/2020 19
XVIII/131/2020 18
7. Interpelacja w sprawie znaku zakazu parkowania i postoju przy budynku na ulicy Biskupia 15, zgłoszona na VIII sesji Rady Miasta w dniu 24 maja 2019 r. 17
Odpowiedź na interpelację nr 13 17
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja 734
Harmonogram odbioru odpadów, obowiązujący od 01. stycznia 2020 roku. 366
Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych 322
Obwieszczenie Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmna o numerach oraz granicach obwodów głosowania. 132
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 130
Dane statystyczne 87
Informacja w sprawie powołania w mieście Chełmno obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 86
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 80
Mapa z wykazem planów zagospodarowania przestrzennego 78
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 69
3. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 64
1. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do Obwodowch Komisji Wyborczych 62
Statut Gminy Miasta Chełmna 62
STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTA CHEŁMNA NA LATA 2014-2020 56
Chełmno przy ul.Osnowskiej 55
Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych oraz o losowaniu. 54
Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisjach Wyborczych 54
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 54
Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 50
Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 50
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno 49
Materiały dla Komisji Wyborczych 47
Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno na rok 2018 46
Informacja o udostępnianiu spisu osób uprawnionych do udziału w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 44
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 44
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2018, uchwała Nr LI/311/2018 43
Postanowienie nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w mieście Chełmno 41
2. Uprawnienia osób niepełnosprawnych 37
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisjach Wyborczych 37
Informacja o udostępnianiu spisu osób uprawnionych do udziału w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 37
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r. 37
ul. Rynek 26/14, 86-200 Chełmno 37
KONKURS NA LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA CHEŁMNA 35
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023. 34
Plan zagospodarowania przestrzennego 34
Wybory do Izby Rolniczej 32
Wykaz miejsc tablic do bezpłatnego plakatowania. 29
Informacje wyborcze 28
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 27
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 27
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2017, uchwała Nr XL/227/2017 27
Chełmno przy ul. Szarej 26
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2016, uchwała Nr XXVII/157/2016 26
86-200 Chełmno, ul. Gen. J. Hallera 6 25
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Chełmna dotyczące podziału środków na zadania z zakresu wspierania rozwoju kultury 25
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2016; uchwała Nr XXVII/157/2016 24
Nr 1/2020 Petycja Koalicji Polska Wolna od 5G dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego o coraz szerszym zakresie częstotliwości. 23
Postanowienie nr 38/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w mieście Chełmno 23
Zmiana planu 2011 - uchwała IV/18/2011 23
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2017, uchwała Nr XL/226/2017 23
Statystyki strony Jednostki podległe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje ogólne 782
Oświadczenie majątkowe 504
Chełmiński Dom Kultury 142
Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu wodnego 127
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 119
Informacje ogólne 111
Dane teleadresowe i struktura organizacyjna 101
Dane teleadresowe 88
Dane teleadresowe 72
Informacje ogólne 66
muzeum 61
Dane teleadresowe 57
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 56
HISTORIA CHEŁMIŃSKIEGO DOMU KULTURY 55
Informacje o rejestrze 49
Majątek Szkoły 48
Bilans finansowy 45
Obowiązek informacyjny ogólny 45
Bilans 44
Działalność Chełmińskiego Domu Kultury 41
Informacje ogólne 40
Oświadczenia majątkowe 37
Budżet 36
Statut 35
Struktura organizacyjna 35
Budżet Szkoły Podstawowej nr 4 34
Regulaminy MBP 34
Uchwała i Statut 34
Regulamin organizacyjny 33
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie 32
Oświadczenia majątkowe - 2020 32
Statut MBP 32
Statut MOPS 32
Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie 32
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie 31
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie 31
Zespoły działające w Chełmińskim Domu Kultury 31
Informacje nieudostępniane 29
Plan finansowy 29
Bilans 28
Plan finansowy 28
Rejestry, ewidencje i archiwa 28
Sprawozdanie finansowe ZWIK 2018 28
Plan finansowy 27
statut 27
Zarządzenia 2020 26
Adres skrzynki 24
Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie 24
Biblioteka w statystykach 23
Prowadzone sprawy 23

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij