W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Informujemy, że od 1 do 15 września 2022 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023, w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie. Wniosek składają  rodzice,  pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie. 

 
Zarządzenie nr 89/2018
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 4 lipca 2018


w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Chełmna

treść zarządzenia (18kB) word
WNIOSEK

Zarządzenie nr 68/2018
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 27 kwietnia 2018


w sprawie szczegółowych zasad wydatkowania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym przyznawanego przez Burmistrza Miasta Chełmna

Treść zarządzenia (33kB) word

Uchwała nr XLVI/270/2018
Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 marca 2018


w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Chełmna

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 90 f ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Chełmna, stanowiący załącznik  do niniejszej  uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Janusz Błażejewicz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2096 z dnia 2018-04-10

 

Załączniki

WNIOSEK pdf, 624 kB

Powiadom znajomego