W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Chełmno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Chełmno.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-27.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Chełmno.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Wiktoria Rogowska. Kontakt: kryzys@chelmno.pl, tel. 566771736. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Chełmno odpowiada Wiktoria Rogowska, kryzys@chelmno.pl, tel.566771736.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Chełmna

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro).
Budynek ma 4 wejścia: główne - A, boczne - B, wejście od strony parkingu – C, wejście do Straży Miejskiej – D od strony parkingu.
W budynku znajduje się schodołaz, który umożliwia pokonanie schodów osobom poruszającym się wózkach inwalidzkich.
Wewnątrz budynku naprzeciwko wejścia znajduje się klatka schodowa. W budynku znajduje się winda i podnośnik przyschodowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych (znajdujący się przy wejściu B od strony Urzędu Stanu Cywilnego). Przed wejściami do windy oraz przy drzwiach otwierających się automatycznie znajduje się wypukłe oznakowanie ostrzegawcze dla osób słabowidzących i niewidomych.
W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (na drzwiach wejściowych znajdują się tablice informacyjne o takiej możliwości wraz z oznaczeniem w alfabecie brajla).

Budynek Centrum Obsługi Placówek Oświatowych (COPO)

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im.  Filomatów Pomorskich w Chełmnie pod adresem ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno.

Do biur znajdujących się na pierwszym piętrze prowadzą schody, nie posiadające podjazdów. COPO nie dysponuje schodołazem ani innego tego typu urządzeniami umożliwiającymi transport wózków. Budynek nie jest wyposażony w windę. 
Centrum nie posiada wyznaczonego parkingu ani miejsc parkingowych. Przed budynkiem szkoły znajduje się nieoznakowane miejsce – część ulicy wzdłuż chodnika, przy którym parkują samochody. W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku można wejść z psem asystującym. Na budynku nie ma informacji o ograniczeniach w tym zakresie. 
Centrum nie  dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym. 
W Centrum Obsłudze Placówek Oświatowych w Chełmnie nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie brajla. 
Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dodatkowe informacje

Usługa Tłumacza Polskiego Języka Migowego:

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych w Urzędzie Miasta Chełmna mogą skorzystać z pomocy Tłumacza Polskiego Języka Migowego pod adresem:

https://tlumacz.migam.org/q46y8J3ap8kkybjqLS5W

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Powiadom znajomego