W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442D.331.1.4.2020.AL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE” realizowanego w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy D.331.1.4.2020.AL
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia Przetarg niegraniczony
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia nie przekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie

SPROSTOWANIE

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie niniejszym pismem informuje, co następuje:
1. Zakres I:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
Oferta Nr 2 złożona przez:
FHU INTERSELL Waldemar Płonka
ul. Jesionowa 17A, 42- 525 Dąbrowa Górnicza
Łączna ilość punktów – 100,00 pkt.
Cena ofertowa – 60,00 pkt.
Termin realizacji – 40,00 pkt.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Powyższa oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg kryterium ,,cena brutto oferty” i „skrócony okres dostawy”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza; 
b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1 
ZHU OMNIBUS
Oddział 86-105 ŚWIECIE, ul. K. Wyszyńskiego 15
Oferta odrzucona
 
Oferta nr 3 
Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02 – 013 Warszawa
Oferta odrzucona
 
Oferta nr 4 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PHU  „BMS” sp.j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
Oferta odrzucona
 
c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy;  
d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy;  
e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.

======================================================================

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie niniejszym pismem informuje, co następuje:
1. Zakres I:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
Oferta Nr 2 złożona przez:
FHU INTERSELL Waldemar Płonka
ul. Jesionowa 17A, 42- 525 Dąbrowa Górnicza
Łączna ilość punktów – 84,64
Cena ofertowa – 44,64 pkt.
Termin realizacji – 40,00 pkt.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Powyższa oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg kryterium ,,cena brutto oferty” i „skrócony okres dostawy”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza; 
b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1 
ZHU OMNIBUS
Oddział 86-105 ŚWIECIE, ul. K. Wyszyńskiego 15
Łączna ilość punktów – 92,14
Cena ofertowa – 52,14 pkt.
Termin realizacji – 40,00 pkt.
 
Oferta nr 3 
Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02 – 013 Warszawa
Łączna ilość punktów – 99,95
Cena ofertowa – 59,95 pkt.
Termin realizacji – 40,00 pkt.
 
Oferta nr 4 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PHU  „BMS” sp.j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
Łączna ilość punktów – 100,00
Cena ofertowa – 60,00 pkt.
Termin realizacji – 40,00 pkt.
 
c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy;  
d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy;  
e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.


=======================================================================

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie niniejszym pismem informuje, co następuje: 
1. Zakres 1 – 3:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
Oferta Nr 4 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PHU  „BMS” sp.j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
Łączna ilość punktów – 100,00
Cena ofertowa – 60,00 pkt.
Termin realizacji – 40,00 pkt.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Powyższa oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg kryterium ,,cena brutto oferty” i „skrócony okres dostawy”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza; 
b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
Oferta nr 1 
ZHU OMNIBUS
Oddział 86-105 ŚWIECIE, ul. K. Wyszyńskiego 15
Łączna ilość punktów – 92,14
Cena ofertowa – 52,14 pkt.
Termin realizacji – 40,00 pkt.
Oferta nr 2 
FHU INTERSELL Waldemar Płonka
ul. Jesionowa 17A, 42- 525 Dąbrowa Górnicza
Łączna ilość punktów – 84,64
Cena ofertowa – 44,64 pkt.
Wydłużenie terminu gwarancji – 40,00 pkt.
Oferta nr 3 
Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02 – 013 Warszawa
Łączna ilość punktów – 99,95
Cena ofertowa – 59,95 pkt.
Wydłużenie terminu gwarancji – 40,00 pkt.
c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy;  
d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy;  
e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
2. Zakres 4 – 6:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
Oferta Nr 5 złożona przez:
Educarium Sp. z. o.o.
85- 451 Bydgoszcz,, ul. Grunwaldzka 207
Łączna ilość punktów – 100,00
Cena ofertowa – 60,00 pkt.
Termin realizacji – 40,00 pkt.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Powyższa oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg kryterium ,,cena brutto oferty” i „skrócony okres dostawy”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza; 
b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
Oferta nr 6 
FIRMA HANDLOWA AKS Kazimierz Szczygielski
ul. Jagiellońska 2, 37- 200 Przeworsk
Łączna ilość punktów – 91,83
Cena ofertowa – 51,83 pkt.
Termin realizacji – 40,00 pkt.
Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C.
Suchowola 6, 26- 020 Chmielnik
Łączna ilość punktów – 92,80
Cena ofertowa – 52,80 pkt.
Wydłużenie terminu gwarancji – 40,00 pkt.
Oferta nr 8
VICTOR Paweł Dulny
ul. Wybickiego 10e/6, 87 -100 Toruń
Łączna ilość punktów – 80,12
Cena ofertowa – 40,12 pkt.
Wydłużenie terminu gwarancji – 40,00 pkt.
c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; 
d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; 
e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

- dla zakresu I - 139.922,00zł

- dla zakresu II - 222.016,02zł

Zestawienie złożonych ofert


Ogłoszenie nr 540175970-N-2020 z dnia 14-09-2020 r.
Chełmno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579698-N-2020 
Data: 31/08/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Chełmno, Krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1, 86-200  Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774. 
Adres strony internetowej (url): www.chelmno.pl 

 SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji:  IV 
Punkt:  6.2 
W ogłoszeniu jest:  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-16, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być:  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-21, godzina: 12:00 

Zamawiający zamieszcza poniżej plik do pobrania - Załącznik nr 4a

Załącznik 4a do SIWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianiono termin składania ofert na dzień 21.09.2020r na godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2020r na godz. 12.30

Zapytania Wykonawcy z odpowiedziami Zamawiającego do treści SIWZ

Zapytania Wykonawcy z odpowiedziami Zamawiającego do treści SIWZ

Zapytania Wykonawcy z odpowiedziami Zamawiającego do treści SIWZ

Zapytania Wykonawcy z odpowiedziami Zamawiającego do treści SIWZ

Zapytania Wykonawcy z odpowiedziami Zamawiającego do treści SIWZ

Zapytania Wykonawcy z odpowiedziami Zamawiającego do treści SIWZ

Ogłoszenie nr 579698-N-2020 z dnia 2020-08-31 r.  

Gmina Miasto Chełmno: „DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE” realizowanego w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Tak

Nazwa projektu lub programu 
„Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miasto Chełmno, krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1  , 86-200  Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774. 
Adres strony internetowej (URL): www.chelmno.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak 
https://bip.chelmno.pl/przetargi/202

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
https://bip.chelmno.pl/przetargi/202

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
ElektronicznieNie 
adres 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE” realizowanego w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Numer referencyjny:  D.331.1.4.2020.AL 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Zakres I i Zakres II 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
Zakres I i Zakres II 


 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do odpowiednich szkół wszystkie elementy wykazane w załącznikach n/w do Opisu przedmiotu zamówienia ( zał. nr 6 do SIWZ) tj.: ZAKRES I 1. w/g załącznika nr 1 - zakup pomocy do TIK dla SP 1; 2. w/g załącznika nr 2 - zakup pomocy do TIK dla SP 2; 3. w/g załącznika nr 3 - zakup pomocy do TIK dla SP 4; ZAKRES II 4. w/g załącznika nr 4– dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w zakresie: - pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, - pomoce dydaktyczne do zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, - pomoce do pracowni przyrodniczo – biologicznej, - stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych, - pomoce do doposażenia pracowni chemicznej, 5. w/g załącznika nr 5 –dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w zakresie: - pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, - pomoce dydaktyczne do zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, - stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych, - pomoce do pracowni chemicznej, - pomoce do doposażenia pracowni fizycznej. 6. w/g załącznika nr 6 – dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w zakresie: - pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, - pomoce dydaktyczne do zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi| i edukacyjnymi, - stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych, - pomoce do pracowni matematyczno – fizycznej, - pomoce do doposażenia pracowni biologiczno – chemicznej. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w następujące lokalizacje: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościuszki 11, 86 – 200 Chełmno, 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. 22 Stycznia 4, 86 – 200 Chełmno, 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. M.C. Skłodowskiej 16, 86 – 200 Chełmno. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 2-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat. Pomoce dydaktyczne wymienione w załącznikach 1 - 3 do OPZ muszą spełniać następujące warunki: 1) posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; 2) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 3) w przypadku komputerów przenośnych – spełniać wymogi normy Energy Star 5.0; 4) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 5) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; 6) posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat, 7) wymaga się, aby dostarczany system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany oraz nigdy wcześniej nieaktywowany na innym urządzeniu. 8) wymaga się, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Dopuszcza się dostarczenie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach od 1 do 6 do OPZ. Parametry, wymiary podane w załącznikach od 1 do 6 do OPZ są danymi minimalnymi jakie wymaga Zamawiający.  

II.5) Główny kod CPV:  39162000-5 
 Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
39160000-1
39162100-6
30213000-5
30213300-8
30230000-0
30231320-6
38652100-1
32322000-6
48000000-8
48520000-9


 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:     lub   dniach: 40 
lub 
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:   

II.9) Informacje dodatkowe:  
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunek spełni wykonawca który, udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał w ramach dwóch odrębnych zadań dostawę wyposażenia pracowni szkolnych lub/i uczelni wyższych o wartości minimum: dla zakresu 1-3 - 7 000 zł brutto dla zakresu 4-6 - 10 000 zł brutto Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego Wykazu wykonanych dostaw oraz załączonych dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
 
 
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak 
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wypełniony i podpisany przez wykonawcę wykaz wg załącznika nr 2 do SIWZ  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
 
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 1 do SIWZ - wypełnione arkusze dostaw załączniki nr 1 - 6 do Opisu przedmiotu zamówienia (druk nr 6 do SIWZ)
 SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) – dla zakresu 1-3; 2) 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) – dla zakresu 4-6: 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Millenium w Chełmnie Nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 z podaniem tytułu: „Wadium - Dostawa pomocy naukowych dla SP-1, SP-2, SP-4 w Chełmnie realizowana w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” zakres 1-3* / 4-6* ” (*niepotrzebne skreślić)” 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający wymaga złożenia wadium wraz z ofertą w postaci dokumentu potwierdzającego jego wniesienie. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp 7. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń, musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium wniesionego w formie tych gwarancji i poręczeń nie może być utrudnione. Wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne musi mieć postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji na pierwsze żądanie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Skrócony okres dostawy
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data:  godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza zmiany w poniższym zakresie: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Wdrażająca/Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujuawsko -Pomorskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, 4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia, 5) zmiany terminu realizacji Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od stron umowy, w szczególności gdy zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. Zamawiający może przedłużyć terminu realizacji umowy o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy, 6) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia (zmian związanych z rezygnacją przez Zamawiającego z części przedmiotu Umowy), 7) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone, przy czym Zamawiający dokona płatności za wykonaną część Umowy, 8) zmianę terminu płatności określonego w § 4 pkt 6 umowy o czas opóźnienia w przekazaniu środków finansowych Zamawiającemu przez Instytucję Wdrażającą /Instytucję Pośredniczącą na finansowanie przedmiotu zamówienia, 9) innych, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 10) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i/lub pkt 7 ustawy Pzp o ile ich wykonywanie ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy; 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-09-16, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


Część nr: 
1
Nazwa: 
„DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE” realizowanego w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. w/g załącznika nr 1 - zakup pomocy do TIK dla SP 1; 2. w/g załącznika nr 2 - zakup pomocy do TIK dla SP 2; 3. w/g załącznika nr 3 - zakup pomocy do TIK dla SP 4; Pomoce dydaktyczne wymienione w załącznikach 1 - 3 do OPZ muszą spełniać następujące warunki: 1) posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; 2) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 3) w przypadku komputerów przenośnych – spełniać wymogi normy Energy Star 5.0; 4) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 5) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; 6) posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat, 7) wymaga się, aby dostarczany system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany oraz nigdy wcześniej nieaktywowany na innym urządzeniu. 8) wymaga się, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA).
 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 30213000-5, 30213300-8, 30230000-0, 30231320-6, 38652100-1, 32322000-6, 48000000-8, 48520000-9

 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

 4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
 5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Skrócony okres dostawy
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 
2
Nazwa: 
„DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE” realizowanego w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. w/g załącznika nr 4– dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w zakresie: - pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, - pomoce dydaktyczne do zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, - pomoce do pracowni przyrodniczo – biologicznej, - stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych, - pomoce do doposażenia pracowni chemicznej, 5. w/g załącznika nr 5 –dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w zakresie: - pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, - pomoce dydaktyczne do zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, - stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych, - pomoce do pracowni chemicznej, - pomoce do doposażenia pracowni fizycznej. 6. w/g załącznika nr 6 – dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w zakresie: - pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, - pomoce dydaktyczne do zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi| i edukacyjnymi, - stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych, - pomoce do pracowni matematyczno – fizycznej, - pomoce do doposażenia pracowni biologiczno – chemicznej. 
 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39160000-1

 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

 4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
 5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Skrócony okres dostawy
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Dokumentacja do pobrania

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 (zakres1-3)

Załącznik nr 5a (zakres 4-6)

Załącznik nr 6 - OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 4 do OPZ

Załącznik nr 5 do OPZ

Załącznik nr 6 do OPZ
 

Załączniki

SIWZ pdf, 262 kB

Powiadom znajomego