W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwała nr XIII/93/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.
na podstawie art. 6 k ust. 1, pkt. 1, ust. 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.)
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6773

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.

§ 1.Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty  ustalonej w § 2.

§ 2.1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości 19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.

2.Ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 40,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłata podwyższona obowiązuje za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłowość.

§ 3. Ustala się ulgę w wysokości 1,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej odpady biodegradowalne będą składowane w przydomowym kompostowniku.

§ 4.Traci moc Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego  2016 r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami oraz stawki tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.           

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  i podlega opublikowaniu    w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta.

 
                                              

                                          Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki

Powiadom znajomego