W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwała nr VIII/59/2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 39 ust.5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 3061
§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Miasto Chełmno, a także granice obwodów  publicznych szkół podstawowych, na okres od 1 września 2019 roku:

1) Szkoła Podstawowa nr 1, im. Filomatów Pomorskich w Chełmnie, adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 11, 86 -200 Chełmno; 

2) Szkoła Podstawowa nr 2, im. Stanisława Staszica w Chełmnie,  adres  siedziby: ul. 22 Stycznia 4, 86-200 Chełmno z  klasami I-V.

 Adres  drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica: ul. Szkolna 6, 86- 200 Chełmno z  klasami VI-VIII;

3) Szkoła Podstawowa nr 4, im. Wojska Polskiego w Chełmnie, adres  siedziby: os. M.C. Skłodowskiej 16, 86-200 Chełmno.

§ 2. Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1 w następujący sposób:

 1) W granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 wchodzą ulice

                   wykazane w załączniku nr 1 do uchwały.

           2)     W granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 wchodzą ulice

                   wykazane w załączniku nr 2 do uchwały.

           3)     W granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 wchodzą ulice

                   wykazane w załączniku nr 3 do uchwały.

  
§ 3.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna. 
 

§ 4.     Uchwałę  podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie

           na tablicach informacyjnych szkół podstawowych, o których mowa

           w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.

 

§ 5.     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

           Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  
  
 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta: M. Mrozek

 

Załączniki

załącznik doc, 13 kB
załącznik doc, 14 kB
załącznik doc, 13 kB

Powiadom znajomego