W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHEŁMNA 2022.

Uchwała Nr XLVII/334/2022 
Rady Miasta Chełmna
z dnia 23 lutego 2022 r.
 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 784; Dz. U. z 2021 r. poz. 922; Dz. U. z 2021 r. poz. 1873; Dz. U. z 2021 r. poz. 1986;) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834;), Rada Miasta Chełmna uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/285/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna, uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna, zwane dalej Studium.

§ 2. Granicami sporządzenia Studium są granice administracyjne Gminy Miasta Chełmna. Granice obszaru objętego Studium przedstawiono na rysunkach stanowiących załączniki graficzne nr 1 i 2, do niniejszej uchwały. 

§ 3. Integralnymi załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)     załącznik nr 1 – rysunek studium, zatytułowany „Gmina Miasto Chełmno. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania”;
2)     załącznik nr 2 – rysunek studium, zatytułowany „Gmina Miasto Chełmno. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kierunki”;
3)     załącznik nr 3 – tekst studium pt.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna”;
4)     załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Chełmna o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu Studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej;
5)     załącznik nr 5 – dane przestrzenne, plik elektroniczny.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/151/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej podjęcia.

 
 
Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta
Magdalena Mrozek

Załączniki

Powiadom znajomego