W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Regulamin korzystania z pływalni

PŁYWALNIA "WODNIK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIERegulamin
Krytej Pływalni Szkoły Podstawowej  nr 1
w Chełmnie ul. Kościuszki 11
 
1. Pływalnia jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Filomatów Pomorskich w Chełmnie ul. Kościuszki 11.
2. Pływalnia jest otwarta
 - od poniedziałku do piątku        w godz.  7.00 - 22.00
 - w soboty                                    w godz.  9.00 - 20.00
 - w niedziele                                w godz. 10.00- 20.00        
3. Z pływalni korzystać mogą:
 - grupowo – osoby uczące się pływać lub doskonalące pływanie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia -maksymalnie 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia
 - indywidualnie osoby umiejące pływać
 - dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie pływalni oraz kapać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
4. Z pływalni korzystać nie mogą osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających, z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi , chore na nieżyt górnych dróg oddechowych, z przeciwwskazaniami lekarskimi, mocno rozgrzane i po obfitym posiłku.
5. Obowiązkiem osób korzystających z pływalni jest: pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, pobranie klucza do szafki, przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży w szafce, umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody (także po skorzystaniu z wc), używanie czystego stroju kąpielowego, czepka oraz obuwia kąpielowego (klapki),przejście do basenu przez brodzik z dezynfekowaną wodą, podporządkowanie się poleceniom ratownika, a w wypadku grup zorganizowanych prowadzącemu zajęcia, na sygnał oznaczający koniec kąpieli (zajęć)  natychmiast opuścić nieckę basenu, utrzymanie czystości i porządku w holu, szatni, pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach pływalni.
6. Przebywającym na terenie pływalni nie wolno:
 - wchodzić do wody bez pozwolenia
 - palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, jeść przy niecce pływalni oraz żuć gumy
 - wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła
 - hałasować
 - wprowadzać zwierząt
 - wszczynać fałszywych alarmów
 - skakać do basenu bez zezwolenia ratownika lub osób prowadzących zajęcia.
7. Wstęp na pływalnię jest dozwolony za okazaniem karty wstępu (biletu). W czasie zawodów sportowych za okazaniem karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu. 
8. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą się odbywać tylko w obecności ratownika.
9. Zasady korzystania z pływalni przez grupy:
 - wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię jednocześnie
 - prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach
 - spóźnione osoby nie będą wpuszczane na zajęcia
 - prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni oraz za właściwe zachowanie się grupy i stan techniczny w innych pomieszczeniach pływalni (szatnia, wc, hol)
 - po zajęciach – jeżeli był używany – należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, liny torowe, itp.)
 - członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
10. W czasie zawodów organizator jest obowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających.
11. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia; w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z pływalni.
12. Grupy upoważnione są do korzystania z szatni na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć (kąpieli). Na czas trwania kąpieli szatnie będą zamknięte.
13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
14. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
16. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
17. Skargi i wnioski należy składać Dyrektorowi Szkoły. Książka skarg i wniosków znajduje się u Dyrektora Szkoły.


Załączniki

Powiadom znajomego