W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stromej w Chełmnie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości obr. 8 m. Chełmna, przy ul. Stromej
Przetarg na III przetarg ustny nieograniczony polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, zapisanej w KW TO1C/00014915/2, położonej w obrębie 8 miasta Chełmna przy ul. Stromej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/8, 157/9, 158/4, 158/5, 157/11 i 158/6
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 75.000,00 zł, 75.000,00 zł, 70.000,00 zł, 80.000,00 zł, 69.000,00 zł, 70.000,00 zł, 65.000,00 zł, 55.000,00 zł, 60.000,00 zł i 200.000,00 zł
Data przetargu

Chełmno, dnia 2 grudnia 2021 r. 

  
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Chełmna   

w oparciu o art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)   

ogłasza 
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

polegający na sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, zapisanej w KW TO1C/00014915/2, położonej w obrębie 8 miasta Chełmna przy ul. Stromej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:  

1) przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (6D 1MN, 6D 2MN):

                                               Działka nr 157/3 o pow. 0,1319 ha,    
                          cena wywoławcza wynosi 75.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                   (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) Cena obejmuje sprzedaż udziału 1/4 części w prawie własności działki nr 157/7 o pow. 0,0351 ha, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.500,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

                                               Działka nr 157/4 o pow. 0,1165 ha,    
                          cena wywoławcza wynosi 75.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                    (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) Cena obejmuje sprzedaż udziału 1/4 części w prawie własności działki nr 157/7 o pow. 0,0351 ha, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 9.30 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.500,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

                                              Działka nr 157/5 o pow. 0,1291 ha,    
                          cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                    (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  Cena obejmuje sprzedaż udziału 1/4 części w prawie własności działki nr 157/7 o pow. 0,0351 ha, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.000,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

                                              Działka nr 157/6 o pow. 0,1365 ha,    
                          cena wywoławcza wynosi 80.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                    (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)    Cena obejmuje sprzedaż udziału 1/4 części w prawie własności działki nr 157/7 o pow. 0,0351 ha, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 10.30 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8.000,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

                                               Działka nr 157/8 o pow. 0,1435 ha,   
                        cena wywoławcza wynosi 69.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 11.00 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.900,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

                                               Działka nr 157/9 o pow. 0,1314 ha,   
                       cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 11.30 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.000,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

                                               Działka nr 158/4 o pow. 0,1114 ha,   
                           cena wywoławcza wynosi 65.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                   (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 12.00 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.500,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

                                              Działka nr 158/5 o pow. 0,1015 ha,   
                          cena wywoławcza wynosi 55.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                   (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 12.30 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.500,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

 
2) przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowę usługową (6D 2PU):

                                                Działka nr 157/11 o pow. 0,1126 ha,    
                          cena wywoławcza wynosi 60.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                   (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 13.00 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.000,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

 3) przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowę usługową (6D 3PU) i niewielki fragment pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (6D 2MN):

                                                Działka nr 158/6 o pow. 0,4495 ha,    
                           cena wywoławcza wynosi 200.000,00 zł /w tym 23% VAT/
                                   (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godz. 13.30 w sali 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 20.000,00 zł. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 14 października 2021 r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 25 listopada 2021 r.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów nie są w żaden sposób obciążone oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) cena wywoławcza w/w nieruchomości zawiera 23% podatku VAT. W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących wysokości stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca na dzień zbycia nieruchomości. 

Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 5 stycznia 2022 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. W tytule przelewu należy wskazać numer działki, na którą jest wpłacane wadium. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr VII/50/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 205, pod pozycją 1901, dotyczącym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 lipca 2021 r.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne, 

-  w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, 

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, 

-  w przypadku spółek osobowych prawa handlowego - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.    

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość (po zaliczeniu wpłaconego wadium) winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. 

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Nabywca ponosi koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, licząc od daty zamknięcia przetargu. 
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy, Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój 111, tel. 56 677 17 48 lub 513 090 318, e-mail: grunty@chelmno.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ulicy Dworcowej 1 w Chełmnie i przed Urzędem oraz opublikowane na stronach internetowych www.bip.chelmno.pl, www.chelmno.pl.

                                                      

                                                   Z up. Burmistrza Miasta Chełmna

                                                                  /-/Piotr Murawski 

                                                                Zastępca Burmistrza

 

                                                                                              

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Chełmna jest Burmistrz Miasta Chełmna z siedzibą w Chełmnie ul. Dworcowa 1, adres e-mail: biuro_informacji @chelmno.pl;  

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@rt-net.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.);

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt, instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

- posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; w przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie przeprowadzenie przetargu;

i) Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.         

                            

 

 

 


 

Powiadom znajomego