W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442X/73/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, t. j. ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1629; Dz. U. z 2019 r., poz. 730), Rada Miasta Chełmna uchwala, co następuje:
status uchwały unieważniona
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4426

 

       § 1.     Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
                 Gminy Miasto Chełmno” w treści stanowiącej załącznik do niniejszej
                  uchwały.
       § 2.     Traci moc uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia
                 18 czerwca 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości
                  i porządku  na terenie Gminy Miasto Chełmno” oraz uchwała
                  nr LI/296/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r.
                  w sprawie zmiany  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
                  na terenie Gminy Miasto Chełmno .

       § 3.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

       § 4.     Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
                  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

                                                 Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki

 

Załączniki

Regulamin doc, 35 kB

Powiadom znajomego