W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Urząd Stanu Cywilnego - USC

Urząd Stanu Cywilnego - USC

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
2) 2 zastępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
3) stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego.
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów w formie aktów stanu cywilnego oraz prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób, a w szczególności:
1) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób pragnących zawrzeć małżeństwo: cywilne, wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (konkordatowe) oraz za granicą;
2) przyjmowanie przez kierownika USC oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński z zachowaniem uroczystej formy, w szczególnych przypadkach także poza lokalem USC;
3) wydawanie zaświadczeń:
a) o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą obywatelom polskim lub zamieszkałym w Polsce cudzoziemcom niemającym żadnego obywatelstwa;
b) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
c) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
d) o stanie cywilnym;
e) o przyjętych sakramentach;
f) potwierdzających uznanie ojcostwa;
4) przyjmowanie oświadczeń o:
a) nazwisku jakie będą nosić małżonkowie oraz dzieci zrodzone z małżeństwa;
b) przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosiłoby ich wspólne dziecko;
c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
d) wstąpieniu w związek małżeński;
e) uznaniu ojcostwa;
f) zmianie imienia/ imion dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia;
g) zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa;
h) nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca;
5) wydawanie z ksiąg stanu cywilnego:
a) odpisów skróconych (w tym wielojęzycznych) aktów;
b) odpisów zupełnych aktów;
c) wydawanie odpisów w wersji elektronicznej;
d) zaświadczeń;
6) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów;
7) odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
8) wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;
9) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane;
10) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do rejestrów państwowych;
11) nanoszenie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego;
12) uzupełnianie oraz prostowanie aktów stanu cywilnego;
13) współpraca z konsulatami, ambasadami, innymi urzędami i instytucjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
14) inicjowanie przez kierownika USC procedury nadania jubilatom „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, organizowanie uroczystości jubileuszowych;
15) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego 100 lat w przypadku aktów urodzeń, 80 lat ksiąg małżeństw i zgonów, prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, skorowidzów i archiwum urzędu stanu cywilnego;
16) udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów;
17) występowanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal USC w celu przekazania do Archiwum Państwowego w Toruniu;
18) wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk;
19) prowadzenie statystyk i sprawozdań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Powiadom znajomego