W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XLIV/245/2018

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 [1]) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 1 - 5, art.13 b ust. 6 pkt 2 i ust. 7, art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 2222 ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1.      Ustala się strefę płatnego parkowania w mieście Chełmnie, zwaną dalej SPP
           na następującym obszarze;
          1)     Rynek
          2)     ul. Biskupia od Rynku do ul. Franciszkańskiej,
          3)     ul. Rybacka od Rynku do ul. Dominikańskiej,
          4)     ul. Szkolna od Rynku do ul. Franciszkańskiej,
          5)     ul. Toruńska od Rynku do ul. 22 Stycznia,
          6)     ul. Hallera od Rynku do ul. 22 Stycznia,
          7)     ul. Rycerska od Rynku do ul. Wodnej,
          8)     ul. Rynkowa od Rynku do ul. Dominikańskiej,
          9)     ul. Wodna od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia,
        10)     ul. Poprzeczna od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia,
        11)     ul. Dworcowa od ul. Krótkiej do ul. Powstańców Wielkopolskich,
        12)     Parking ul. Powstańców Wielkopolskich.
 
§ 2.     Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP
          pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30
          do 18.00.
 
§ 3.      Ustala się wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
           na drogach publicznych w SPP w wysokości określonej w załączniku nr 1 do
           niniejszej uchwały z zastrzeżeniem postanowień § 4 i § 5.
 
§ 4.      Stawki opłat za nie więcej niż dwa abonamenty wydane jednostkom
           użyteczności  publicznej, świadczącym na rzecz mieszkańców nieodpłatne
           usługi o charakterze ogólnospołecznym ustala się w wysokości połowy
           stawki opłaty abonamentowej określonej w załączniku nr 1 do niniejszej
           uchwały.
 
§ 5.      Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów
           samochodowych w SPP dla następujących użytkowników dróg:

            1)        służb miejskich podczas wykonywania czynności służbowych
                       korzystających z upoważnień wydanych przez Burmistrza
                       Miasta Chełmna;
            2)        taksówkarzy na wyznaczonych postojach pomiędzy znakami D-19,
                       D-20 ( Rynek);
            3)        publicznej komunikacji zbiorowej na wyznaczonych przystankach;
            4)        osób posiadających "kartę parkingową osoby niepełnosprawnej" lub
                       przewożących osobę niepełnosprawną posiadającą taką kartę,
                       parkujących wyłącznie na miejscach specjalnie wyznaczonych
                       i oznakowanych dla osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy miejsca
                       są zajęte, dopuszcza się również parkowanie w strefie płatnego
                       parkowania do jednej godziny;
            5)        dostawców towarów na wyznaczonych miejscach w trakcie rozładunku
                       i załadunku;
            6)        osób wyróżnionych tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”
                       i tytułem „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
 
§ 6.      Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłat za parkowanie
           pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP
           w wysokości 40 zł.
 
§ 7.      Ustala się Regulamin SPP określający sposób pobierania opłaty za parkowanie
           pojazdów samochodowych na drogach publicznych i opłaty dodatkowej za
           nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
           publicznych w strefie płatnego parkowania zawarty w załączniku nr 2 do
           niniejszej uchwały.
 
§ 8.      Tracą moc:

            - Uchwała nr XXIV/155/2012 Rada Miasta Chełmna z dnia 30 października
            2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie
            pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat
            za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
            płatnego parkowania w mieście Chełmnie.

            - Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2016 r.
            w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów
            samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie
            pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
            parkowania w mieście Chełmnie.

            - Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 października
            2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie
            pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat
            za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
            płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
 
§ 9.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 10.    1. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
               Miasta Chełmna.
           2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia
               w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
 
 
    Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz
 
 
  zalacznik
  zalacznik
 
 
 
 
[1]Dz.U. z 2017r. Poz. 2232


Załączniki

Powiadom znajomego