Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna wraz z niezbędną dokumentacją planistyczną w zakresie określonym w uchwale: uchwała Nr XVII/129/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4 terenów położonych w Gminie Miasto Chełmno.

zamówienie na Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna wraz z niezbędną dokumentacją planistyczną w zakresie określonym w uchwale: uchwała Nr XVII/129/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4 terenów położonych w Gminie Miasto Chełmno.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy GN.271.5.2020.KG

zamawiający Urząd Miasta Chełmna

tryb zamówienia Przetarg na podstawie regulaminu burmistrza miasta chełmna

rodzaj zamówienia Inne

wartość szacunkowa Wartość zamówienia poniżej 30000 euro,

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba zamawiającego - biuro podawcze - pok. nr 101.

zamówienie na: Przebudowa ulicy Dworzyska w Chełmnie

zamówienie na Przebudowa ulicy Dworzyska w Chełmnie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy TI.271.20.2020.PD

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 101 – Biuro Informacji Publicznej)

zamówienie na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej budowy objazdu północnego miasta Chełmna

zamówienie na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej budowy objazdu północnego miasta Chełmna

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy TI.271.6.2020.MM

zamawiający Urząd Miasta Chełmna

tryb zamówienia Przetargowy

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 30 tys. euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna ul.. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno – okienko podawcze, pokój nr 101

zamówienie na: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego

zamówienie na „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy TI.271.1(2).2020.MM

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa przekarcza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamówienie na Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy ZW – 05/2020

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tryb zamówienia Tryb przetargowy

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.

zamówienie na: „Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie”

zamówienie na „Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy TI.271.14.2020.PD

zamawiający Gmina Miasto Chełmna

tryb zamówienia Przerarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmno

zamówienie na: Przebudowa ulicy Wybudowanie w Chełmnie

zamówienie na Przebudowa ulicy Wybudowanie w Chełmnie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy TI.271.13.2020.PD

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa nie przekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bliskiej w Chełmnie – etap III”

zamówienie na Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bliskiej w Chełmnie – etap III”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy TI.271.11.2020.PD

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa nie przekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Wywóz osadów o kodzie 19 08 05

zamówienie na Wywóz osadów o kodzie 19 08 05

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZWO – 02/2020

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tryb zamówienia Tryb przetargowy

wartość szacunkowa poniżej 30000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego

zamówienie na „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy TI.271.1.2020.MM

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa przekarcza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2020 roku

zamówienie na Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2020 roku

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy GM-OŚ.271.2.2020.ZSz

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia Przetargowy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej -działka nr 54/1 o pow. 0,1091 ha, położona przy ul.Szarej

zamówienie na ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej -działka nr 54/1 o pow. 0,1091 ha, położona przy ul.Szarej

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy GN.6840.7.2019.EN

zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna

tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony

wartość szacunkowa 59.000 zł

termin składania ofert

zamówienie na: „Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamówienie na „Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZWO – 01/2020

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tryb zamówienia Tryb przetargowy

wartość szacunkowa wartość szacunkowa nie przekraczająca 30.000 euro.

termin składania ofert

zamówienie na: REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

zamówienie na REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZW – 9/2019

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tryb zamówienia Tryb przetargowy

wartość szacunkowa poniżej 30000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamówienie na Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP – 1/2019

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI POD NAZWĄ: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamówienie na OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI POD NAZWĄ: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZW – 07/2019

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tryb zamówienia Tryb przetargowy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy GM-OŚ.271.17.2019.SP

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa nieprzekraczająca kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8

termin składania ofert

zamówienie na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"

zamówienie na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy GM-OŚ.271.13.2019.SP

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8

termin składania ofert

zamówienie na: Przebudowa ulicy Osnowskiej

zamówienie na Przebudowa ulicy Osnowskiej

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy TI.271.13.2019.PD

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy GM-OŚ.271.15.2019.SP

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa nieprzekraczająca kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8

termin składania ofert

zamówienie na: Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bliskiej i Lawendowej w Chełmnie – I etap”

zamówienie na Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bliskiej i Lawendowej w Chełmnie – I etap”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy TI.271.12.2019.PD

zamawiający Gmina Miasto Chełmno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9.

zamówienie na Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9.

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy I

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tryb zamówienia przetarg ustny nieograniczony

wartość szacunkowa cena wywoławcza 1200,00 zł

termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij