W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442ZWO – 05/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZWO – 05/2020
Zamawiający Urząd Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Przetargowy
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, pokój nr 17. 86200 Chełmno
rozstrzygnięcie

WYBÓR OFERTY

 Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008 dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: „Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 

Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
EKO-CHEMIA 
Barbara Dzikowska-Lach
ul. Brzozowa 19
87-100 Toruń

Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 73 185 zł, (brutto).
Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 2,42 [kg/1t s.m.o.]
Liczba uzyskanych punktów – 100

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZWO – 05/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno

OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07. 01. 2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro.

1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia: 
Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Zamówienia
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
24 54 20 00 – 5 - Polimery akrylowe w formach podstawowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.        Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia - dostawa rozłożona zostanie w okresie 12 miesięcy od dnia 8 grudnia 2020r.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
8.        Wymagane wadium: 2000,00 zł
9.        Kryteria oceny ofert: 
Cena – 50 %
Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] – 50%
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -   30. 11. 2020 r. godz. 10:00  
11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    30.11.2020 r. godz. 10:30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Ewelina Gwardiak (Tel.56 686 49 33) e-mail:.laboratorium@zwik.chelmno.pl; 
Zbigniew Korzeński (Tel.56 686 49 33) e-mail:.oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl

Załączniki

Wybór oferty pdf, 217 kB

Powiadom znajomego