W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442ZW – 05/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy ZW – 05/2020
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Tryb przetargowy
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
unieważnienie

Chełmno dnia 15. 07. 2020 r.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW-05/2020

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro w związku z zaistnieniem okoliczności wymienionej w § 25 Regulaminu, unieważnienia się postępowanie prowadzone w trybie przetargowym na: „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”.

UZASADNIENIE

       W prowadzonym postępowaniu na: „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”, nie złożono żadnej oferty.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 05/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3. Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4. Przedmiot zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie tj. 
Benzyna bezołowiowa Pb 95 – ok. 2000 l.; Olej Napędowy – ok. 15000 l. rocznie, odbywającego się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego. Podane wyżej ilości są ilościami szacunkowymi.
2) Wymagania dotyczące paliw: 
Etylina Pb 95 powinna spełniać wymagania normy PN-EN 228:2006. 
Olej Napędowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006.
3) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV 09134200-9 Paliwo diesla, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa.
4) Dostawy produktów będę odbywać się poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego.
5) Wykonawca musi posiadać stację paliw na terenie miasta Chełmna (kod pocztowy 86-200) woj. Kujawsko -Pomorskie,           
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres jednego roku, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy.
8. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9.  Wymagane wadium:  2200,00 zł
10. Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.

Termin składania ofert upływa    -    09. 07. 2020 r. godz. 10:00  

12. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13. Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    09. 07. 2020 r. godz. 10:30
14. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl 

Załączniki

Powiadom znajomego