W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przetargi

XML

Lead

Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).
Oznacza to, że cały proces składania ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. 

Począwszy od 01.02.2021 r. nasi Zamawiający będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:
● Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
● Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
● Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
● W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno.

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na w/w platformie.
Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.
Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać
ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).
W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).
Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.


Roczne plany postępowań można znaleźć w poddziale:

Plany postępowań o udzielenie zamówień

Zamówienie na: usługi transportowe pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton wraz z pomocą kierowcy przy pracach załadunkowych rozładunkowych różnych materiałów dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej – obsługa terenów zielonych
Zamówienie na usługi transportowe pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton wraz z pomocą kierowcy przy pracach załadunkowych rozładunkowych różnych materiałów dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej – obsługa terenów zielonych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia do
Termin składania ofert
Zamówienie na: ,,Dostawa Miału Węglowego o parametrach: kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16 % do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Chełmno ul Dworcowa 1”.
Zamówienie na ,,Dostawa Miału Węglowego o parametrach: kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16 % do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Chełmno ul Dworcowa 1”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia do 60.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: dostawę paliw płynnych
Zamówienie na dostawę paliw płynnych
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia do 60.000euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: prace związane z realizacją zadania pn. „Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Chełmna”
Zamówienie na prace związane z realizacją zadania pn. „Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Chełmna”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: dzierżawa działki nr 54/1 przy ul. Szarej na okres 5 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne
Zamówienie na dzierżawa działki nr 54/1 przy ul. Szarej na okres 5 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia i przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 37,28 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2006 roku
Zamówienie na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2006 roku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Prace związane z realizacją zadania p.n." budowa kanalizacji deszczowej ul.Kolibrowej w Chełmnie II etap"
Zamówienie na Prace związane z realizacją zadania p.n." budowa kanalizacji deszczowej ul.Kolibrowej w Chełmnie II etap"
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia od 6.000 do 60.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż działki nr 107/2 o pow. 2,8012 ha zabudowanej halami magazynowymi , położonej przy ul. Łunawskiej 31
Zamówienie na sprzedaż działki nr 107/2 o pow. 2,8012 ha zabudowanej halami magazynowymi , położonej przy ul. Łunawskiej 31
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chelna
Tryb zamówienia i przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 360.058,00 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa chodników na Rynku w Chełmnie - wzdłuż pierzei wschodniej”.
Zamówienie na Prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa chodników na Rynku w Chełmnie - wzdłuż pierzei wschodniej”.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia od 6.000 do 60.000euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna
Zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Prace związane z realizacją zadania pn. "IV etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona tj. budowa drogi i krawęznika ul. Prstej na odcinku od ulicy Kolonia Wilsona od km 0+000 do km 0+160 do ulicy Zakole w Chełmnie"
Zamówienie na Prace związane z realizacją zadania pn. "IV etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona tj. budowa drogi i krawęznika ul. Prstej na odcinku od ulicy Kolonia Wilsona od km 0+000 do km 0+160 do ulicy Zakole w Chełmnie"
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia od 6.000 do 60.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: prace związane z realizacją zadania p.n. remontu nawierzchni ul. Łunawskiej - II etap w Chełmnie
Zamówienie na prace związane z realizacją zadania p.n. remontu nawierzchni ul. Łunawskiej - II etap w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia od 6.000 do 60.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: prace związane z realizacją zadania pn. "Remont nawierzchni ul. Łunawskiej - II etap w Chełmnie"
Zamówienie na prace związane z realizacją zadania pn. "Remont nawierzchni ul. Łunawskiej - II etap w Chełmnie"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia od 6.000 do 60.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: oddanie w dzierżawę na okes 10 lat części działki nr 3/22 o pow. 805 m2 ul. Strusia
Zamówienie na oddanie w dzierżawę na okes 10 lat części działki nr 3/22 o pow. 805 m2 ul. Strusia
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia ii przetarg ustny ograniczony
Wartość zamówienia 37,28 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: dzierżawa na okres 5 lat części działki nr 59 o pow. 1452 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą z przeznaczeniem na uprawy rolne
Zamówienie na dzierżawa na okres 5 lat części działki nr 59 o pow. 1452 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą z przeznaczeniem na uprawy rolne
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia iv przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 37,28 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż nieruchomości - działki nr 281/8 o pow. 1167 m2 , położonej przy ul. Orlej
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości - działki nr 281/8 o pow. 1167 m2 , położonej przy ul. Orlej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia i przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 32.000,00 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: prace związane z realizacją zadania pn. „ IV etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona tj. budowa drogi i krawężnika ul. Prostej na odcinku od ulicy Kolonia Wilsona od km 0+000 do km 0+160 do ulicy Zakole” w Chełmnie
Zamówienie na prace związane z realizacją zadania pn. „ IV etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona tj. budowa drogi i krawężnika ul. Prostej na odcinku od ulicy Kolonia Wilsona od km 0+000 do km 0+160 do ulicy Zakole” w Chełmnie
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia od 6.000 do 60.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż działki nr 177/3 o pow. 546 m2 przy ul. Kwiatowej
Zamówienie na sprzedaż działki nr 177/3 o pow. 546 m2 przy ul. Kwiatowej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia i przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 14.000 zl
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż działki nr 177/3 o pow. 548 m2 , położonej przy ul. Kwiatowej
Zamówienie na sprzedaż działki nr 177/3 o pow. 548 m2 , położonej przy ul. Kwiatowej
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia i przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 14.000 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części działki nr 3/22 o łącznej pow. 1565 m2 przy ul. Strusiej
Zamówienie na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części działki nr 3/22 o łącznej pow. 1565 m2 przy ul. Strusiej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia i przetarg ustny ograniczony
Wartość zamówienia czynsz dzierżawny 37,28 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 281/9 ul. Orla o pow. 1012 m2
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 281/9 ul. Orla o pow. 1012 m2
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia ii przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 30.866 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: dzierżawa na okres 5 lat części działki nr 59 o pow. 1452 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą
Zamówienie na dzierżawa na okres 5 lat części działki nr 59 o pow. 1452 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełna
Tryb zamówienia iii przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 37,28 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: dzierżawa części płyty Rynku na zlokalizowanie punktu gastronomicznego nr 3
Zamówienie na dzierżawa części płyty Rynku na zlokalizowanie punktu gastronomicznego nr 3
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 4.100 zł + 22% VAT
Termin składania ofert
Zamówienie na: dzierżawa na okres 10 lat części działki nr 59 o pow. 2500 m2 i pow. 1015 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą
Zamówienie na dzierżawa na okres 10 lat części działki nr 59 o pow. 2500 m2 i pow. 1015 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia i przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 47,28 zł i 93,38 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: dzierżawa na okres 10 lat części działki nr 84 o pow. 11762 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą
Zamówienie na dzierżawa na okres 10 lat części działki nr 84 o pow. 11762 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia i przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 247,00 zł
Termin składania ofert