W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż działki nr 177/3 o pow. 548 m2 , położonej przy ul. Kwiatowej
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 14.000 zł
Termin składania ofert

Treść

Chełmno,dnia 13.06.2006 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza

w oparciu o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 , art 42 , art 67 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm./
I przetarg ustny nieograniczony

polegający na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej , działki nr 177/3 o pow. 548 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Kwiatowej , zapisanej w KW 11172 , stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna . Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Gminy Miasta Chełmna w/w nieruchomość znajduje się w obszarach otwartych. Wg projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta w/w działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Cena wywoławcza wynosi 14.000,00/brutto/

W/w cena zawiera 22% podatek VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz.U. Z 2004 r. Nr 54 , poz. 535 z późn.zm./.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2006 roku o godz. 9.30 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 700,00 zł w kasie Urzędu Miasta do dnia 20 lipca 2006 roku włącznie i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji / pokój 35 /. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U z 2004 r. , Nr 207 , poz. 2108 / oraz Zarządzenia Nr 64/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2006 roku. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.
Nabywca uiści koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu , który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Z 2004 r , Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 tel. ( 0-56) 677-17-58 lub ( 0-56 ) 677-17-42 .
BURMISTRZ

Mariusz Kędzierski
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane