W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442IV przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na dzierżawa na okres 5 lat części działki nr 59 o pow. 1452 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą z przeznaczeniem na uprawy rolne
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Iv przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 37,28 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Treść

Chełmno dnia 24.07.2006 r


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Chełmna

ogłasza

w oparciu o art. 13 ust.1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r , Nr 261 , poz.2603 z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomość na okres 5 lat , stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmna , w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisaną jako obszary predysponowane do urbanizacji , tereny zabudowy mieszkaniowej , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 59 / część / o pow. 1452 m2 / Ps IV – 1344 m2 , N – 108 m2 / , zapisaną w KW 7847 , obręb 8 położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą z przeznaczeniem na uprawy rolne / teren ogrodzony/ .
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 37,28 zł.
Czynsz dzierżawny płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2006 roku o godz. 9.15 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1,86 zł w kasie Urzędu Miasta do dnia 25 sierpnia 2006 roku włącznie i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35/ .Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r, Nr 207 , poz.2108 / oraz Zarządzenia Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 stycznia 2006 r .
Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnikowi , który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni , licząc od dnia zamknięcia przetargu.
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji
/pokój 35 / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , tel. /0-56/677-17-58 , /0-56/ 677-17-48.


Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane