W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ,,Dostawa Miału Węglowego o parametrach: kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16 % do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Chełmno ul Dworcowa 1”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia do 60.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
wybrano ofertę ,,HEGMAR” Henryk i Marek Wiśniewscy, Grzegorz Siewodnik spółka jawna ul. Oska 20, 86-130 Laskowice z ceną 325 zł brutto

Treść

Burmistrz Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86 200 Chełmno Tel. (056) 677 – 17- 32 Fax: (056) 677 – 17 - 74 Powiat: chełmiński Województwo: kujawsko – pomorskie Osoba uprawniona a) Robert Hawełko, Bogumiła Szymańska b) fax ( 056) 677-17-74 c) tel. (056) 677-17-50 (056) 677-17-37 d) Nr lokalu 38 ( Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1) e) Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku). Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.chelmno.pl/?app=przetargi Rodzaj zamówienia - dostawa Tryb postępowania - przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 10.12.10.00. − Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego o parametrach kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16 % do kotłowni ogrodnictwa miejskiego w Chełmnie ul. Dworcowa 1 − Szacunkowa wielkość zamówienia 94 tony − Dostawa zostanie podzielona na części od 2 do 10 ton w zależności od potrzeb
i powierzchni magazynowej zamawiającego − Realizacja dostaw do 3 dni od złożenia zamówienia(ustne lub telefoniczne) przez zamawiającego Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin realizacji zamówienia Wymagany: 01.01.2007 do 31.12.2007 roku Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (% ) cena - 100 % Specyfikacja istotnych warunków zamówienia a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.chelmno.pl/?app=przetargi b)można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego nr lokalu - 38 b) za zaliczeniem pocztowym c) cena - 0 zł. Wykluczenia W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniają n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, - posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania, - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miejsce i termin składania ofert a) miejsce składania: w siedzibie zamawiającego – nr lokalu 3 - okno podawcze na parterze. b) w terminie do: data: 21.12.2006 godz: 1000 Miejsce i termin otwarcia ofert a) miejsce otwarcia : w siedzibie zamawiającego - nr lokalu – 9 b) w terminie: data: 21.12.2006 godz: 1115 Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.formularz ofertowyoświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunkówoświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z SIWZprojekt umowySIWZ

Załączniki

SIWZ pdf, 60 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane