W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości - działki nr 281/8 o pow. 1167 m2 , położonej przy ul. Orlej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 32.000,00 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
nabywcą w/w działki zostali Joanna i Robert Kubaccy za cenę 32.320 zł.

Treść

Chełmno,dnia 21.07.2006 roku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza


w oparciu o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 , art 42 , art 67 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm./.


I przetarg ustny nieograniczony


polegający na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej -działki nr 281/8 o pow. 1167 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Orlej .

Cena wywoławcza wynosi 32.000,00 zł /brutto/


W/w działka zapisana jest w KW 12806 , stanowi własność Gminy Miasta Chełmna .W planie zagospodarowania przestrzennego miasta w/w działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Cena zawiera 22 % podatku VAT , zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U z 2004 r,Nr 54 , poz. 535 z późn.zm./. Przez działkę nr 281/8 przebiega kolektor ściekowy. Zabudowa w/w działki będzie możliwa po przebudowie kolektora staraniem
i na koszt przyszłego nabywcy działki.

Przetarg na działkę nr 281/8 odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2006 roku o godz. 9.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1.600,00 zł .
Wadium na w/w działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 /pokój nr 21/ najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2006 roku i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji / pokój nr 35 /. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U z 2004 r. , Nr 207 , poz. 2108 / oraz Zarządzenia Nr 73/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2006 roku. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Nabywca uiści koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.

Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu . Uczestnik przetargu , który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Z 2004 r , Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowych informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 35 ,tel. ( 0-56) 677-17-58 lub ( 0-56 ) 677-17-48 .


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane