W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na usługi transportowe pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton wraz z pomocą kierowcy przy pracach załadunkowych rozładunkowych różnych materiałów dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej – obsługa terenów zielonych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia do
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Wybrano ofertę Spółdzielni Kółek Rolniczych, ul. Gen. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno z ceną 26,84 zł

Treść

Burmistrz Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86 200 Chełmno Tel. (056) 677 – 17- 32 Fax: (056) 677 – 17 - 74 Powiat: chełmiński Województwo: kujawsko – pomorskie Osoba uprawniona a) Robert Hawełko, Bogumiła Szymańska b) fax ( 056) 677-17-74 c) tel. (056) 677-17-50 (056) 677-17-37 d) Nr lokalu 38 ( Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1) e) Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku). Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.chelmno.pl/?app=przetargi Rodzaj zamówienia - usługi Tryb postępowania - przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: − Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton wraz z pomocą kierowcy przy pracach załadunkowych rozładunkowych różnych materiałów dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej – obsługa terenów zielonych” − Szacunkowa wielkość zamówienia 1200 rbg. − Usługi zlecane będą w miarę potrzeb ich wykonania na poszczególnych odcinkach robót wskazanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna na każde ustne lub telefoniczne zgłoszenie z jednodniowym wyprzedzeniem, − W razie spiętrzenia robót zamawiający może zwiększyć zapotrzebowanie na drugi środek transportu. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV) 60.12.90.00-8 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin realizacji zamówienia Wymagany: 01.01.2007 do 31.12.2007 roku Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (% ) cena - 100 % Specyfikacja istotnych warunków zamówienia a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.chelmno.pl/?app=przetargi b)można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego nr lokalu - 38 b) za zaliczeniem pocztowym c) cena - 0 zł. Wykluczenia W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniają n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, - posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania, - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miejsce i termin składania ofert a) miejsce składania: w siedzibie zamawiającego – nr lokalu 3 - okno podawcze na parterze. b) w terminie do: data: 21.12.2006 godz: 1000 Miejsce i termin otwarcia ofert a) miejsce otwarcia : w siedzibie zamawiającego - nr lokalu – 9 b) w terminie: data: 21.12.2006 godz: 1100 Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert. Formularz ofertowyOświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w pos…oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z treścią SIWZprojekt umowySpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane