W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Przetargi

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).
Oznacza to, że cały proces składania ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. 

Począwszy od 01.02.2021 r. nasi Zamawiający będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:
● Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
● Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
● Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
● W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno.

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na w/w platformie.
Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.
Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać
ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).
W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).
Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.


Roczne plany postępowań można znaleźć w poddziale:

Plany postępowań o udzielenie zamówień

zamówienie na: Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie
zamówienie na Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie
Status zamówienia unieważnione
nr sprawy ZW – 05/2020
zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia Tryb przetargowy
rodzaj zamówienia Dostawy
wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
zamówienie na: „Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie”
zamówienie na „Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie”
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy TI.271.14.2020.PD
zamawiający Gmina Miasto Chełmna
tryb zamówienia Przerarg nieograniczony
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmno
zamówienie na: Przebudowa ulicy Wybudowanie w Chełmnie
zamówienie na Przebudowa ulicy Wybudowanie w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy TI.271.13.2020.PD
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa nie przekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert
zamówienie na: Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bliskiej w Chełmnie – etap III”
zamówienie na Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bliskiej w Chełmnie – etap III”
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy TI.271.11.2020.PD
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa nie przekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert
zamówienie na: Wywóz osadów o kodzie 19 08 05
zamówienie na Wywóz osadów o kodzie 19 08 05
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy ZWO – 02/2020
zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia Tryb przetargowy
wartość szacunkowa poniżej 30000 euro
termin składania ofert
zamówienie na: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego
zamówienie na „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego
Status zamówienia unieważnione
nr sprawy TI.271.1.2020.MM
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa przekarcza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
termin składania ofert
zamówienie na: Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2020 roku.
zamówienie na Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2020 roku.
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy GM-OŚ.271.3.2020.ZSz
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia Przetargowy
wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro
termin składania ofert
zamówienie na: „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów na terenie miasta Chełmna w 2020 roku”
zamówienie na „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów na terenie miasta Chełmna w 2020 roku”
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy GM-OŚ.271.1.2020.ZSz
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro
termin składania ofert
zamówienie na: Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2020 roku
zamówienie na Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2020 roku
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy GM-OŚ.271.2.2020.ZSz
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia Przetargowy
wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro
termin składania ofert
zamówienie na: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej -działka nr 54/1 o pow. 0,1091 ha, położona przy ul.Szarej
zamówienie na ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej -działka nr 54/1 o pow. 0,1091 ha, położona przy ul.Szarej
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy GN.6840.7.2019.EN
zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
wartość szacunkowa 59.000 zł
termin składania ofert
zamówienie na: „Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
zamówienie na „Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy ZWO – 01/2020
zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia Tryb przetargowy
wartość szacunkowa wartość szacunkowa nie przekraczająca 30.000 euro.
termin składania ofert
zamówienie na: REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
zamówienie na REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy ZW – 9/2019
zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia Tryb przetargowy
wartość szacunkowa poniżej 30000 euro
termin składania ofert
zamówienie na: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
zamówienie na Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy ZW – 10/2019
zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia Tryb przetargowy
wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro.
termin składania ofert
zamówienie na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie
zamówienie na Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy ZP – 1/2019
zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa powyżej 30.000 euro
termin składania ofert
zamówienie na: OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI POD NAZWĄ: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
zamówienie na OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI POD NAZWĄ: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy ZW – 07/2019
zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia Tryb przetargowy
wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro
termin składania ofert
zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna
zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy GM-OŚ.271.17.2019.SP
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa nieprzekraczająca kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert
zamówienie na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"
zamówienie na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy GM-OŚ.271.13.2019.SP
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert
zamówienie na: Przebudowa ulicy Osnowskiej
zamówienie na Przebudowa ulicy Osnowskiej
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy TI.271.13.2019.PD
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert
zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna
zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna
Status zamówienia unieważnione
nr sprawy GM-OŚ.271.15.2019.SP
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa nieprzekraczająca kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert
zamówienie na: Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bliskiej i Lawendowej w Chełmnie – I etap”
zamówienie na Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bliskiej i Lawendowej w Chełmnie – I etap”
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy TI.271.12.2019.PD
zamawiający Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia przetarg nieograniczony
wartość szacunkowa nieprzekracz.kwot. na pods. art 11 ust 8 pzp
termin składania ofert