W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zamówienia publiczne

XML

Dotyczy uruchomienia platformy ezamowienia.gov.pl

Szanowni Państwo,

Począwszy od 02.01.2023 r. Gmina Miasto Chełmno będzie zamieszczać zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej poprzez platformę  ezamowienia dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl


Roczne plany postępowań można znaleźć w poddziale:

Plany postępowań o udzielenie zamówień

Wcześniejsze postępowania zamówień publicznych, realizowanych przez Gminę Miasto Chełmno, dostępne są na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/chelmno.

Zamówienie na: Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 75,20 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 26,
Zamówienie na Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 75,20 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 26,
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia ceny wywoławcza 2 500,00 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9,
Zamówienie na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9,
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 1
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia ceny wywoławcza 1 200,00 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na działki niezabudowane
Zamówienie na Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na działki niezabudowane
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.20-24/2017.EN
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. gorczyckiego działki nr 72/1, 72/2,72/3, 72/4,72/5 z udziałem 1/5 w działce 72/6
Wartość zamówienia 1)90.000zł 2)80.000zł 3)75.000zł 4)100.000zł 5)95.000zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2019 roku
Zamówienie na Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2019 roku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GM-OŚ.271.5.2019.JB
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia Przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: „Budowa stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji”
Zamówienie na „Budowa stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZW – 02/2019
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Tryb przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Modernizacja ulicy Nadrzecznej w Chełmnie
Zamówienie na Modernizacja ulicy Nadrzecznej w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy TI.271.1.2019J.Sz
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 5 225 000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2019 roku
Zamówienie na Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna w 2019 roku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GM-OŚ.271.3.2019.JB
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia Przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Chełmno
Zamówienie na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Chełmno
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy -
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia -
Termin składania ofert
Zamówienie na: NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY MIASTO CHEŁMNO
Zamówienie na NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY MIASTO CHEŁMNO
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy OR.271.3.2019JA-W
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia PostĘpowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartoŚci nie przekraczajĄcej kwoty okreŚlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamÓwieŃ publicznych (pzp)
Wartość zamówienia 102500,00
Termin składania ofert
Zamówienie na: „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów na terenie miasta Chełmna w 2019 roku”
Zamówienie na „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów na terenie miasta Chełmna w 2019 roku”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GM-OŚ.271.2.2019.JB
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia Przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie
Zamówienie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.16.2017.MP
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Vi przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 75 000 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 209/32 o pow. 4656 m2, położnej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45
Zamówienie na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 209/32 o pow. 4656 m2, położnej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GN.6840.26.2017.EA-B
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Ii przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 300.000,00 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Gorczyckiego działki nr 72/1, 72/2, 72/3 72/4, 72/5 z udziałem 1/5 w działce 72/6
Zamówienie na Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Gorczyckiego działki nr 72/1, 72/2, 72/3 72/4, 72/5 z udziałem 1/5 w działce 72/6
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.20-24/2017.EN
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Ogłoszenie o iv przetargu ustnym nieograniczonym na działki niezabudowane
Wartość zamówienia 1)90.000zł 2)80.000zł 3)75.000zł 4)100.000zł 5) 95.000zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: Remont nawierzchni ul. Bliskiej w Chełmnie – I etap
Zamówienie na Remont nawierzchni ul. Bliskiej w Chełmnie – I etap
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GM-OŚ.271.19.2018.JB
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia Przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
Zamówienie na Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZW – 14/2018
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Tryb przetargowy
Wartość zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro.
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie
Zamówienie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.17.2017.KO
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia V przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 40 000 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie
Zamówienie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wodnej 2 w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.16.2017.KO
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia V przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 80 000 zł
Termin składania ofert
Zamówienie na: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Zamówienie na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZW – 10/2018
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Tryb przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Remont nawierzchni ul. Bliskiej w Chełmnie
Zamówienie na Remont nawierzchni ul. Bliskiej w Chełmnie
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy GM-OŚ.271.17.2018.JB
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone na podstawie art.11 ust. 8PZP
Termin składania ofert
Zamówienie na: sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną , położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 0,0420 ha
Zamówienie na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i oficyną , położonej w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 36, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/3 o pow. 0,0420 ha
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.6840.29.2017.ZA/EA-B
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Ii przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 600.000,00 ZŁ
Termin składania ofert