W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442tryb przetargowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Budowa stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZW – 02/2019
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Tryb przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Budowę stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany, Osnowo 14, 86-200 Chełmno
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 02/2019


Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG na:
 
„Budowę stropu nad halą pomp 
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji” 
 
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno. 
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro, 
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl. 
4.        Przedmiot zamówienia: 
                   „Budowa stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji” 
Zamówienie obejmuje: 
Budowę stropu nad halą pomp w istniejącym budynku przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Zakres zamówienia (budowy) zgodny z załączonym przedmiarem robót i dokumentacją budowlaną. 
Przygotowanie terenu oraz rozbiórkę istniejących elementów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
· Prace geodezyjne tj: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
· Powierzenie obowiązków kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. 
· Inne prace, nie ujęte w przedmiarze robót, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
· Całość robót należy wykonać w oparciu o: 
-   dokumentację projektową (projekt budowlany),  
-   obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, odpowiednie normy; 
-   wytyczne nadzoru inwestorskiego, konstrukcyjnego i autorskiego; 
-   przeprowadzoną wizję w terenie. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji budowlanej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Zamówienia.
 
Kody zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
45000006-7 Roboty budowlane 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
   
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Termin realizacji zamówienia: przez okres zawarcia umowy. 
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia. 
8.        Wymagane wadium:  1000,00 zł 
9.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 % 
10.    Oferty należy składać w siedzibie 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. 

Termin składania ofert upływa    -   26. 03. 2019 r. godz. 10:00  

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert 
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    26. 03. 2019 r. godz. 10:30 
 
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Załączniki

Projekt pdf, 477 kB
Rys A1 pdf, 199 kB
Rys IN1 pdf, 225 kB
Rys IN2 pdf, 211 kB
Rys IN3 pdf, 201 kB
Rys IN4 pdf, 176 kB
Rys K1 pdf, 368 kB
Rys K2 pdf, 223 kB
Rys K3 pdf, 213 kB
Rys K4 pdf, 237 kB
Wybór oferty pdf, 312 kB

Powiadom znajomego