W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Tryb przetargowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZWO – 01/2020
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Tryb przetargowy
Wartość zamówienia wartość szacunkowa nie przekraczająca 30.000 euro.
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
do realizacji zamówienia wybrano niżej wymienioną ofertę: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B Dane wybranej oferty: Cena 34132,50 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZWO – 01/2020
 
WYBÓR OFERTY 
 
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro informuje się iż w postępowaniu na „Dostawa koagulanty PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” do realizacji zamówienia wybrano niżej wymienioną ofertę:  
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B 
Dane wybranej oferty: Cena 34132,50 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: 

Numer oferty 1
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:
P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B
Cena (brutto) 34132,50 zł Przyznane punkty Kryterium Cena  - 100
 
 
Numer oferty 2
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:
„EKO-CHEMIA” Barbara Dzikowska-Lach ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń
Cena (brutto) 35055,00 zł Przyznane punkty Kryterium Cena - 97,37
 
 
UZASADNIENIE 

W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie      z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p.
Podpisy członków Komisji Przetargowej:
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZWO – 01/2020 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
„Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07. 01. 2008 r. w sprawie udzielania zamówień               o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro.   
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Zamówienia
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):              24313125-3 Siarczan żelazowy
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia - dostawa rozłożona zostanie w okresie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9.        Wymagane wadium: 960,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert:
Cena – 100 % 
11.    Oferty należy składać w siedzibie 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.

Termin składania ofert upływa  -  28.01.2020 r.  do godz. 10:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia - 28.01.2020 r.  do godz. 10:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Ewelina Gwardiak (Tel.56 686 49 33) e-mail:.laboratorium@zwik.chelmno.pl;
Zbigniew Korzeński (Tel.56 686 49 33) e-mail:.oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania 
1. SIWZ  (ZWO- 01_2020 PIX 113) Specyfikacja Zamówienia
2. Załącznik nr 1 formularz oferty (ZWO- 01_2020 PIX113) Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (ZWO- 01_2020 PIX113) Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3 wzór umowy (ZWO- 01_2020 PIX113) Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO (ZWO- 01_2020 PIX113)
Dokumenty w formie edytowalnej Załącznik nr 46. Załącznik nr 1 Formularz oferty (ZWO- 01_2020 PIX113) Załącznik nr 1 - word
 

Załączniki

Powiadom znajomego