W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XLII/271/2014
uchwała nr XLII/271/2014
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XLII/270/2014
uchwała nr XLII/270/2014
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XLII/269/2014
uchwała nr XLII/269/2014
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XLII/268/2014
uchwała nr XLII/268/2014
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XLII/266/2014
uchwała nr XLII/266/2014
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XLII/265/2014
uchwała nr XLII/265/2014
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XLI/260/2014
uchwała nr XLI/260/2014
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XLI/260/2014
uchwała nr XLI/260/2014
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XL/256/2014
uchwała nr XL/256/2014
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „I” Dworzyska
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXVIII/246/2013
uchwała nr XXXVIII/246/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXVIII/245/2013
uchwała nr XXXVIII/245/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXVIII/244/2013
uchwała nr XXXVIII/244/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXVII/236/2013
uchwała nr XXXVII/236/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Chełmna oraz określenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru Karty Dużej Rodziny
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXVII/242/2013
uchwała nr XXXVII/242/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXVII/241/2013
uchwała nr XXXVII/241/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXVII/240/2013
uchwała nr XXXVII/240/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1
uchwała nr: XXXVII/237/2013
uchwała nr XXXVII/237/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna”.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXVI/235/2013
uchwała nr XXXVI/235/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXII/216/2013
uchwała nr XXXII/216/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany w załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0
uchwała nr: XXXII/214/2013
uchwała nr XXXII/214/2013
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0