W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwała nr XIII/92/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi
na podstawie art.6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.)
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6772

Uchwała Nr XIII/92/2019 rady miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 1.  Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi opłata ta ulega zmianie począwszy od  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  uiszczana jest w kasie Urzędu Miasta Chełmna lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasto Chełmno.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała nr  L/292/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 
 
 
                             Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego