W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XI/78/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art.30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz §2, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 i §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2014, poz. 416 ze zm.) uchwala się co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


           
§ 1.  Wprowadza się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe  warunki
       przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego,
       funkcyjnego    i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
       wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
       oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych  świadczeń wynikających
       ze stosunku pracy,  stanowiący załącznik   do uchwały.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§  3.  Traci moc  Uchwała NR XLIII/242/2009  Rady Miasta Chełmna  z dnia 15 grudnia
         2009 r. w sprawie  ustalenia regulaminu wynagradzania  dla nauczycieli
         zatrudnionych  w przedszkolu   i szkołach  prowadzonych  przez  Gminę Miasto –
         Chełmno, zmieniona  Uchwałą nr L/293/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia
         4 września 2018 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
         zatrudnionych w przedszkolu i szkołach  prowadzonych przez Gminę Miasto –
         Chełmno i Uchwałą nr VIII/60/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2019
         w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych
         w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.
 
 
§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia  w Dzienniku
      Urzędowym  Województwa  Kujawsko-  Pomorskiego  z mocą obowiązującą  
      od  1 września   2019 roku.
 
 
 
 
                                                  Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
Utrata mocy: Uchwałą Nr XI/78/2019 Rady Miasta Chełmna
z dnia 25 września 2019 r.

Załączniki

załacznik doc, 20 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane