W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XI/80/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Chełmna
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15 z póź. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j. z dnia 2019.08.01)) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
      Gminy Miasta Chełmna w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 3.Traci moc uchwała Nr XLI/276/2006, Rady Gminy Miasta Chełmna z dnia
      07 lutego 2006 r.w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
     i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa
     Kujawsko-Pomorskiego 2006.42.692 z dnia 2006.03.31).
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
                                                Przewodniczący Rady Miasta: W. Strzelecki
  załacznik

Załączniki

załacznik doc, 24 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane