W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442LVI sesja RM 30.11.2022

UWAGA 
Mieszkańcy Chełmna
Informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)
zwołuję LVI sesję Rady Miasta Chełmna,
która odbędzie się dnia 30 listopada 2022 r, o godzinie 14.00
w sali nr 102 Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1
z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie
2.Przyjęcie porządku obrad LVI sesji RM
3.Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych druk nr 9 .

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr  XLIII/300/2021Rady   Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna. druk nr 13
druk nr 13 uzasadnienie

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Chełmna za bezzasadną. druk nr 12

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023-2025”.  druk nr 1
druk nr 1 uzasadnienie

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy   Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" druk nr 2
druk nr 2 uzasadnienie

9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok. druk nr 3
druk nr 3 tabele

10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 druk nr 4
druk nr 4 tabele

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. druk nr 14 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych druk nr 15

13, Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/369/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie miasta Chełmna druk nr 5
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmna na lata 2022-2030”  druk nr 6

15.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno” druk nr 7

16.Rozpatrzenie projektu uchwały  sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej   druk nr 8
druk nr 8 uzasadnienie

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie. druk nr 10

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na lata 2023-2027”  druk nr 11

19.Informacja o złożonych interpelacjach. 

20.Wolne wnioski i informacje

21.Zakończenie
                                     Przewodniczący Rady Miasta:  (-)Wojciech Strzelecki 

     

 

 

Powiadom znajomego