W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442LI sesja RM - 22.06.2022

Uwaga 
Mieszkańcy Chełmna 
Informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) zwołuję
LI sesję Rady Miasta Chełmna,
która odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 102 Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1
z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad LI sesji RM.

3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Chełmno za rok 2021

5.Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Chełmno za 2021 rok

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmna wotum zaufania  Druk nr 1

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze    sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2021 rok

Druk nr 2

Druk nr 2 - zał. nr 1

Druk nr 2. zał. nr 2

Druk nr 2 zał. nr 3

Druk nr 2 zł. nr 4

Druk nr 2 zał. nr 5

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta

Druk nr 3

druk nr 3 załaczniki

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp.  z o.o. z siedzibą w Chełmnie

Druk nr 4


10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasto Chełmno   na rok szkolny 2022/2023

Druk nr 5

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Druk nr 9

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie miasta Chełmna

Druk nr 6

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany obszaru i granic Aglomeracji Chełmno

Druk nr 10

14.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 r.
Druk nr 7

Druk nr 7 załaczniki

15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2022-2028
Druk nr 8

Druk nr 8 załaczniki
16. Informacja o złożonych interpelacjach. 

17.Wolne wnioski i informacje

18.Zakończenie
                                      Przewodniczący Rady Miasta:   Wojciech Strzelecki

     

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane