W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwały

uchwała nr: IX/51/2007
uchwała nr IX/51/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: IX/46/2007
uchwała nr IX/46/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki nr 209/23 o powierzchni 9510 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45 , zapisanej w księdze wieczystej nr 13813
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VIII/42/2007
uchwała nr VIII/42/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę budżetu miasta na 2007 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VIII/45/2007
uchwała nr VIII/45/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/213/2005 Rady Miasta Chełmna delegowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Miasta Chełmna w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej "Sclavinia"
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VIII/44/2007
uchwała nr VIII/44/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2007 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VIII/43/2007
uchwała nr VIII/43/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VIII/41/2007
uchwała nr VIII/41/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VII/38/2007
uchwała nr VII/38/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miasta Chełmna do Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie kadencji 2007 - 2011.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VII/35/2007
uchwała nr VII/35/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa asfaltowej nawierzchni ul. Podgórnej wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VII/36/2007
uchwała nr VII/36/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VII/39/2007
uchwała nr VII/39/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie w sprawie zawiadomienia Sekretarza Miasta Chełmna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VII/40/2007
uchwała nr VII/40/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie w sprawie zawiadomienia Skarbnika Miasta Chełmna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VII/37/2007
uchwała nr VII/37/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę budżetu miasta na 2007 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VII/34/2007
uchwała nr VII/34/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: VII/33/2007
uchwała nr VII/33/2007
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2007 r.
Status uchwały Obowiązująca