W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwały

uchwała nr: LXIV/465/2023
uchwała nr LXIV/465/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/464/2023
uchwała nr LXIV/464/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/463/2023
uchwała nr LXIV/463/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/462/2023
uchwała nr LXIV/462/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/461/2023
uchwała nr LXIII/461/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez Gminę Miasto Chełmno w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Chełmno
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/460/2023
uchwała nr LXIII/460/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/459/2023
uchwała nr LXIII/459/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3005
uchwała nr: LXIII/458/2023
uchwała nr LXIII/458/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki inwestycyjne
zmieniająca uchwałę nr LVIII/417/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/457/2023
uchwała nr LXIII/457/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.
zmieniająca uchwałę nr LVIII/414/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/456/2023
uchwała nr LXIII/456/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Szkół Podstawowych nr 1,2 i 4 przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 13 lutego do 6 marca 2023r
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/455/2023
uchwała nr LXIII/455/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie nadania nazw ulic MIĘTOWA i RUMIANKOWA
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3004
uchwała nr: LXIII/454/2023
uchwała nr LXIII/454/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmiany i ustalenia przebiegu ulic położonych na terenie miasta Chełmna
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3003
uchwała nr: LXIII/453/2023
uchwała nr LXIII/453/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmiany uchwały określającej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3010
uchwała nr: LXII/452/2023
uchwała nr LXII/452/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/451/2023
uchwała nr LXII/451/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/450/2023
uchwała nr LXII/450/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/449/2023
uchwała nr LXII/449/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/448/2023
uchwała nr LXII/448/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/447/2023
uchwała nr LXII/447/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/446/2023
uchwała nr LXII/446/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2253
uchwała nr: LXII/445/2023
uchwała nr LXII/445/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w Gminie Miasto Chełmno.
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/339/2022,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Zmianie ulega § 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 1) Za zajęcie 1m2 pasa drogowego za każdy dzień zajęcia chodnika, placu, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego: a) na umieszczenie plenerowych ogródków letnich w wysokości 0,04 zł; b) związanego z budową urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 0,20 zł; c) związanego z budową lub remontem nieruchomości przez okres nie dłuższy niż dwa lata w wysokości 0,40 zł; d) w celach innych niż wymienione w pkt. 1 lit. a-d w wysokości 4,00 zł.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2252
uchwała nr: LXII/444/2023
uchwała nr LXII/444/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2249
uchwała nr: LXII/443/2023
uchwała nr LXII/443/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2023.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2251
uchwała nr: LXII/442/2023
uchwała nr LXII/442/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna i nadania jej statutu.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2168
uchwała nr: LXII/441/2023
uchwała nr LXII/441/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmnie
zmieniająca uchwałę nr XLVII/328/2022,
status uchwały obowiązująca
Uwagi § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Siedzibą i terenem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej "Ośrodkiem" jest Gmina Miasto Chełmno. 2. W strukturze Ośrodka funkcjonuje: 1) Klub Integracji Społecznej; 2) Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 3) Ośrodek Wsparcia Dzienny Dom "Senior+.".