W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442X/74/2011

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

Treść

              
§ 1.      Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez         Gminę  Miasto Chełmno, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.      Traci moc Uchwała Nr XII/84/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 września  2003    roku w sprawie zasad udzielania  stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę  Miasto Chełmno.

§ 4.     Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806,  z  2003 r., Nr 80, poz. 717   i  Nr 162, poz. 1568,    z  2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr  116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457,        z 2006 r.    Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 z  2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777.

Załączniki

Załączniki

Załączniki other, 12 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane