W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442statut

XML

Treść

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/662/2007
Rady Miasta Chełmna
z dnia 11 września 2007 r.
 
 
S T A T U T
Muzeum Ziemi Chełmińskiej
W Chełmnie
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach  (Dz.U.Nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami)
2)    ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr  142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)
3)    ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 13, poz. 123 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)
4)    ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. nr 12 poz. 136)
5)    wewnętrznych zarządzeń i regulaminów
6)    niniejszego statutu
 
 
 
 
 
§ 2.
 
Muzeum obejmuje swoją działalnością  teren miasta i chełmińskiego regionu historycznego.
 
                                                     §3.      
 
Siedzibą Muzeum jest ratusz w Chełmnie.
 
§ 4.
 
Organizatorem muzeum jest Gmina Miasto Chełmno. Bezpośredni nadzór nad działalnością  muzeum sprawuje Burmistrz Miasta.
 
§ 5.
 
Muzeum  jest finansowane z budżetu miasta, dotacji celowych, Fundacji, darowizn, dochodów własnych oraz innych źródeł.
Muzeum może pobierać opłaty za świadczone usługi.
 
§ 6.
 
Muzeum prowadzi działalność  gospodarczą, a wszelkie dochody przeznaczone są na działalność statutową.
 
§ 7.
 
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej muzeum określają odrębne przepisy.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział II
Cele i zadania Muzeum
 
§ 8.
 
Muzeum jest instytucją o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym.
 
§ 9.
 
W celu spełnienia swoich zadań gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje i udostępnia dobra kultury w zakresie archeologii, historii i sztuki oraz dziedzin pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem muzealiów związanych z terenem Ziemi Chełmińskiej.
 
§ 10.
 
Muzeum prowadzi i inspiruje badania naukowe, realizuje działalność wystawienniczą i oświatową oraz współdziała z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.
 
§ 11.
 
Szczegółowe zadania Muzeum wynikają z ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach  (Dz.U.nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami).
 
Rozdział III
Organizacja i system zarządzania.
 
§ 12.
 
Muzeum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.
 
 
 
 
 
§ 13.
 
Muzeum zatrudnia:
pracowników działalności podstawowej – merytorycznych,
pracowników administracji i obsługi. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników i odpowiedzialność ustala dyrektor Muzeum w regulaminach, zarządzeniach i zakresach czynności.
 
 
§ 14.
 
Przy Muzeum  działa rada muzeum. Członkowie rady  SA powoływani  w trybie określonym ustawa o muzeach. Zadania Ray wynikają z ustawy.
 
Rozdział IV
Postanowienia końcowe.
 
§ 15.
 
Muzeum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta, uzyskując osobowość prawną.
 
 
§ 16.
 
Statut Muzeum oraz jego zmianę  uchwala Rada Miasta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane