W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwała i Statut

     Uchwała Nr XXXV/236/2021
     Rady Miasta Chełmna

      z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
w Chełmnie oraz nadania jej statutu.

 
Na podstawie art.12 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305) oraz art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art.10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1.   W załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/221/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie oraz nadania jej statutu:

- w § 6 pkt 3 dodaje się ppkt. 22 o treści:

 „22)     prowadzeniem spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników”

- oraz pkt. 4 w brzmieniu:

„4.      Realizacja i rozliczanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce,  prowadzenie rejestru i sprawozdawczości wynikającej z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.”

 § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta
Magdalena Mrozek


Uchwała Nr XXXV/236/2021 zobacz


 Uchwała nr XXXVIII/221/2017
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm) oraz art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art.10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446)uchwala się, co następuje co następuje:


§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2018 roku tworzy się samorządową jednostkę
          organizacyjną „Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie”,
          zwaną dalej Centrum.
      2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki
          budżetowej.
      3. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 11,
          86 -200 Chełmno.
 
§ 2. Jednostkami obsługiwanymi są:
 
      1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chełmnie, ul Tadeusza Kościuszki 11,
      2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmnie, ul. 22 Stycznia 4,
      3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chełmnie, os. M.C. Skłodowskiej 16,
      4) Miejskie Przedszkole „Tęczowy Zakątek”, w Chełmnie, ul. Klasztorna 12.

§ 3. Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmie, jako jednostka
      obsługująca zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę
      administracyjną, finansową, organizacyjną.
 
§ 4. Zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi został  określony  w statucie, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 Przewodniczący Rady Miasta
       Janusz Błażejewicz
 
 
 
 
 
  Statut: załącznik (23kB) word  

Załączniki

Powiadom znajomego