W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442LX sesja Rady Miasta - 22.02.2023 r.

Uwaga
Mieszkańcy Chełmna

Informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz.40) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) zwołuję
LX sesję Rady Miasta Chełmna,
która odbędzie się dnia 22 lutego 2023 r, o godzinie 14.00 w sali nr 102 Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1
z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad LX sesji RM
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Chełmna" druk nr 1 nadanie tytułu p. Knapp
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Chełmna" druk nr 2 nadanie tytułu p. Kensik
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydawania biuletynu samorządowego druk_nr_11_Uchwała_biuletyn
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Chełmna za bezzasadną druk nr 3 uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Chełmna za bezzasadną
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/143/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”   druk nr 4 zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno

druk nr 4 opinia PPIS
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 5 miasta Chełmna   druk nr 5 - nadania nazwy ulicy  -Orkiszowa

druk nr 5 załącznik do uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargowej druk nr 6 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023. Druk nr 7 - korekta _2023_Budzet z dn. 22_02_2023_całość
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 Druk nr 8 - WPF_całość
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”.  druk nr 9 2023_ZMIANA_przystapienie do opracowania.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”. druk nr 10Uchwała_ZMIANA_tryb i harmonogram
15.Informacja na temat złożonych interpelacji.
16. Wolne wnioski i informacje
17.Zakończenie

 

                                                                 Przewodniczący Rady Miasta


                                                                       (-)Wojciech Strzelecki

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego