W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwały Rady Miasta

uchwała nr: LXX/512/2023
uchwała nr LXX/512/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -2028
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8262
uchwała nr: LXX/511/2023
uchwała nr LXX/511/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/510/2023
uchwała nr LXIX/510/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Chełmna uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7673
uchwała nr: LXIX/509/2023
uchwała nr LXIX/509/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/508/2023
uchwała nr LXIX/508/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 19 do 27 czerwca 2023 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/507/2023
uchwała nr LXIX/507/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 17 kwietnia do 5 czerwca 2023 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/506/2023
uchwała nr LXIX/506/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/505/2023
uchwała nr LXIX/505/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7672
uchwała nr: LXIX/504/2023
uchwała nr LXIX/504/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Chełmno.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/503/2023
uchwała nr LXIX/503/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/502/2023
uchwała nr LXIX/502/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno
status uchwały obowiązująca
Uwagi w Uchwale nr XI/78/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 25.09.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto – Chełmno zmienionej uchwałą nr LII/373/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy - 400 zł miesięcznie,”; 2) § 8 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „4) z tytułu sprawowania funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 400 zł miesięcznie,”
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7671
uchwała nr: LXIX/501/2023
uchwała nr LXIX/501/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmiany wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7670
uchwała nr: LXVIII/499/2023
uchwała nr LXVIII/499/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/498/2023
uchwała nr LXVIII/498/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/497/2023
uchwała nr LXVIII/497/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6603
uchwała nr: LXVIII/496/2023
uchwała nr LXVIII/496/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/495/2023
uchwała nr LXVIII/495/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6602
uchwała nr: LXVIII/494/2023
uchwała nr LXVIII/494/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno.
status uchwały unieważniona
Uwagi Uchwała Nr XXXVII/90/2023 Kolegium Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały LXVIII/494/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6601
uchwała nr: LXVII/493/2023
uchwała nr LXVII/493/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/492/2023
uchwała nr LXVII/492/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6006