Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwały Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXII/167/2020

uchwała nr XXII/167/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/166/2020

uchwała nr XXII/166/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3681

uchwała nr: XXI/165/2020

uchwała nr XXI/165/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/164/2020

uchwała nr XXI/164/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3401

uchwała nr: XXI/163/2020

uchwała nr XXI/163/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/161/2020

uchwała nr XXI/161/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie organizowania miejskich przewozów pasażerskich.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 3400

uchwała nr: XXI/160/2020

uchwała nr XXI/160/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego przez Gminę Miasto Chełmno w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełmna.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/159/2020

uchwała nr XXI/159/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 21 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/158/2020

uchwała nr XXI/158/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/157/2020

uchwała nr XXI/157/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chełmna za 2019 rok.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/156/2020

uchwała nr XXI/156/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmna wotum zaufania

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/155/2020

uchwała nr XX/155/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Muzeum Ziemi Chełmińskiej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 4 do 30 grudnia 2019 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/154/2020

uchwała nr XX/154/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 28 listopada do 30 grudnia 2019 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/153/2020

uchwała nr XX/153/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Chełmińskiego Domu Kultury przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 7 maja do 15 listopada 2019 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/152/2020

uchwała nr XX/152/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XII/62/2007 w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2808

uchwała nr: XX/151/2020

uchwała nr XX/151/2020

jakiego organu Rada Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/150/2020

uchwała nr XX/150/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. e uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/149/2020

uchwała nr XX/149/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2963

uchwała nr: XIX/148/2020

uchwała nr XIX/148/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2611

uchwała nr: XIX/147/2020

uchwała nr XIX/147/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/146/2020

uchwała nr XIX/146/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2607

uchwała nr: XIX/145/2020

uchwała nr XIX/145/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2020.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2610

uchwała nr: XIX/144/2020

uchwała nr XIX/144/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Chełmna.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2608

uchwała nr: XIX/143/2020

uchwała nr XIX/143/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2609

uchwała nr: XIX/142/2020

uchwała nr XIX/142/2020

jakiego organu Rady Miasta Chełmna

z dnia

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna.

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij