W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442



2007

XML

Zarządzenie nr 121/2007

Z a r z ą d z e n i e N r 121/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 8. Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej...

Zarządzenie nr 120/2007

Zarządzenie Nr 120/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości czynszu w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna. Na podstawie Uchwały Nr X/55/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku Rady Miasta Chełmna w sprawie przyjęcia programu gospodarowania...

Zarządznie nr 119/2007

Zarządzenie nr 119/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 1 października 2007 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr...

Zarządzenie nr 118/2007

Z a r z ą d z e n i e N r 118/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zarządza się, co...

Zarządzenie nr 117/2007

Zarządzenie Nr 117/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 września 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Miasta Chełmna działki nr 76/41, położonej w Chełmnie przy ul. Chabrowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku...

Zarządzenie Nr 116

Zarządzenie nr 116/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 września 2007 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. _ Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,...

Zarządzenie Nr 115

ZARZĄDZENIE NR 115/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2007 r. Na podstawie art.23 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. Nr 159 z 2003 r. poz.1547 z późn.zm.) ustanawiam Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego. §1. Funkcję urzędnika wyborczego...

Zarządzenie nr 114/2007

Zarządzenie Nr 114 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 24/7/część/ o pow. 10080 m2 , obręb 6, położonej przy ul. Bocianiej . Na podstawie art 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o...

Zarządzenie nr 113/2007

Zarządzenie nr 113/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2008. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr...

Zarządzenie nr 112/2007

ZARZĄDZENIE NR 112 /2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie obowiązku powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki. Na podstawie art. 15 i art. 18 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz....