W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442



Plan zagospodarowania przestrzennego

XML

W tym miejscu znajdziesz System Informacji Przestrzennej dla Miasta Chełmna: https://mchelmno.e-mapa.net/ 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHEŁMNA 2022.

Uchwała Nr XLVII/334/2022  Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.   w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 784; Dz....

MAPA Z WYKAZEM PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Mapa z wykazem obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i wprowadzonych zmian. Podstawowym planem zagospodarowania przestrzennego jest plan z 2006 r., który obejmuje cały obszar miasta Chełmna za wyjątkiem terenów oznaczonych jako teren nie objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Na załączniku mapowym kolorami oznaczono...

Studium

UWAGA! Poniższe studium zostało zastąpione nowym dokumentem zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/334/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA CHEŁMNA...

Plan zagospodarowania przestrzennego LXXV/554/2024

Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr LXXV/554/2024 Rady Miasta Chełmna w dniu 20 marca 2024 r. obejmuje 7 odrębnych obszarów w mieście Chełmno. Opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 28 marca 2024 r. pod pozycją nr 1938. Publikacja:...

Plan zagospodarowania przestrzennego LIX/425/2023

Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr LIX/425/2023 Rady Miasta Chełmna w dniu 18 stycznia 2023 r. obejmuje 4 odrębne obszary w mieście Chełmno. Opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 26 stycznia 2023 r. pod pozycją 545. Publikacja:...

Plan zagospodarowania przestrzennego XLVII/333/2022

Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XLVII/333/2022 Rady Miasta Chełmna w dniu 23 lutego 2022 r. obejmuje 10 odrębnych obszarów w mieście Chełmno. Opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 4 marca 2022 r. pod pozycją nr 1093. Publikacja: ...

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2021, uchwała Nr XXXVI/254/2021

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2021, uchwała Nr XXXVI/254/2021 Uchwałą Nr XXXVI/254/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 2693 w dniu 28 maja 2021 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta...

Dane przestrzenne do uchwały Nr XXXII/221/2021

Stosownie do art. 67c, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) załączam dane przestrzenne do uchwały Nr XXXII/221/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7 terenów...

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2020, uchwała Nr XVIII/131/2020

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2020, uchwała Nr XVIII/131/2020 Uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 2216 w dniu 28 kwietnia 2020 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego...

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2018, uchwała Nr LI/311/2018

Uchwałą Nr LI/311/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 5276 w dniu 22 października 2018 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    Zmiana planu obowiązuje od dnia 5...

Plan zagospodarowania przestrzennego 2016 (Dom Dziecka)

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2016, uchwała Nr XXV/150/2016 Uchwałą Nr XXV/150/2016Rady Miasta Chełmna z dnia 11 października 2016 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 3600 w dniu 25 października 2016 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania...

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2017, uchwała Nr XL/227/2017

Uchwałą Nr Nr XL/227/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 4248 w dniu 6 listopada 2017 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    Zmiana planu obowiązuje od dnia 20...

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2017, uchwała Nr XL/226/2017

  Uchwałą Nr Nr XL/226/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 4247 w dniu 6 listopada 2017 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Zmiana planu obowiązuje od dnia 20...

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2016, uchwała Nr XXVII/157/2016

Zmiana planu 2016 – uchwała XXVII/157/2016 Uchwałą Nr XXVII/157/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 4787 w dniu 16 grudnia 2016 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Zmiana...

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2016

Zmiana planu 2016 – uchwała XVIII/105/2016 Uchwałą Nr XVIII/105/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 964 w dniu 22 marca 2016 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Zmiana planu...

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - 2016 r. uchwała Nr XVII/98/2016 (ul. Wodna)

Zmiana planu 2016 – uchwała XVII/98/2016 Uchwałą Nr XVII/98/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 stycznia 2016 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 388 w dniu 27 stycznia 2016 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Zmiana planu...

Zmiana planu 2012 - uchwała XVIII/121/2012

Zmiana planu 2012 – uchwała XVIII/121/2012 Uchwałą Nr XVIII/121/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją 1112 w dniu 15 maja 2012 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Zmiana planu...

Zmiana planu 2011 - uchwała VII/50/2011

Uchwałą Nr VII/50/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 205 pod pozycją 1901 w dniu 8 września 2011 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Zmiana planu obowiązuje od dnia 8 października 2011...

Zmiana planu 2011 - uchwała VII/49/2011

  Uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 203 pod pozycją 1892 w dniu 6 września 2011 roku zatwierdzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Zmiana planu obowiązuje od dnia 6...