W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Statut Chełmińskiego Domu Kultury

Uchwała Nr XXXIII/225/2021
Rady Miasta Chełmna
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie nadania Statutu Chełmińskiemu Domowi Kultury


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.), Rada Miasta Chełmna uchwala, co następuje:§ 1. Nadaje się Statut Chełmińskiemu Domowi Kultury w brzmieniu Załącznika nr 1 do niniejszej  uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/278/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Chełmińskiemu Domowi Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewodniczący
Rady Miasta Chełmna
Wojciech Strzelecki


Załączniki

Powiadom znajomego