W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Sesja Rady Miasta Chełmna - 26.10.2022 r.

Uwaga
Mieszkańcy Chełmna
Informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)
zwołuję LIV sesję Rady Miasta Chełmna,
która odbędzie się dnia 26 października 2022 r. o godzinie 14.00
w sali nr 102 Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad LIV sesji RM
- przegłosowanie poprawek
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Chełmno na lata 2022-2024.
druk nr 1_projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Chełmno na lata 2022-2024
druk nr 1_zał_1_treść Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Chełmno na lata 2022-2024
druk nr 1_zał_2_preliminarz_wydatków_programu
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok.
druk nr 2_projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022
druk nr 2_załaczniki_do_uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
druk nr 3_projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028
druk nr 3_załaczniki_do_uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gminy Miasta Chełmna działającej pod firmą Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Chełmnie.
druk nr 5_projekt w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna przeprowadzenia kontroli.
druk nr 4_projekt_uchwały_w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna przeprowadzenia kontrolii
druk nr 4_wniosek_Komisji_Rewizyjnej
9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
10. Informacja na temat złożonych interpelacji.
11. Wolne wnioski i informacje
12. Zakończenie

Przewodniczący Rady Miasta Chełmna
Wojciech Strzelecki 

Powiadom znajomego