W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenia Burmistrza

XML

Zarządzenia Burmistrza z lat 2003 - 2008 publikowane są w osobnym poddziale:

Zarządzenia Burmistrza 2003-2008

zarządzenie nr: 150/2022
zarządzenie nr 150/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie oddania w dzierżawę na okres od 01.02.2023 do 31.01.2033 w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego o pow. 30,39 m2 zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Rynek 9/2 oraz ustalenia stawki wywoławczej czynszu za dzierżawę.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 149/2022
zarządzenie nr 149/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie użyczenia Spółdzielni Socjalnej "Wspólna sprawa" budynku handlowego - usługowego, położonego w Chełmnie przy ul. Wałowej 1.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 148/2022
zarządzenie nr 148/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 147/2022
zarządzenie nr 147/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 146/2022
zarządzenie nr 146/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Chełmnie przy ul. Toruńskiej 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu z działki nr 449.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 145/2022
zarządzenie nr 145/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia zatwierdzonych wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Miasto Chełmno w 2022 roku w zakresie pomocy żywieniowej i rzeczowej dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych, pomocy doraźnej osobom najuboższym.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 144/2022
zarządzenie nr 144/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia wzoru druku wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 143/2022
zarządzenie nr 143/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych oraz o przyznanie dodatku węglowego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 142/2022
zarządzenie nr 142/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na realizację zadania w zakresie pomocy żywieniowej i rzeczowej dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych, pomocy doraźnej osobom najuboższym i chorym w zakresie poprawy warunków życia.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 141/2022
zarządzenie nr 141/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Chełmnie, powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna nr 114/2022 z dnia 21.07.2022r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 140/2022
zarządzenie nr 140/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie pomocy żywieniowej i rzeczowej dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych, pomocy doraźnej osobom najuboższym i chorym w zakresie poprawy warunków życia.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 139/2022
zarządzenie nr 139/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie konsultacji społecznych " Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023."
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 138/2022
zarządzenie nr 138/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie konsultacji społecznych " Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025."
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 137/2022
zarządzenie nr 137/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie oddania we współużytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 136/2022
zarządzenie nr 136/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 135/2022
zarządzenie nr 135/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Chełmnie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 134/2022
zarządzenie nr 134/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 133/2022
zarządzenie nr 133/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowych obciążających części nieruchomości, oznaczone jako działka nr 24/10 i działka nr 24/11, położone w obrębie 2 miasta Chełmna, stanowiące własność Gminy Miasta Chełmna.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 132/2022
zarządzenie nr 132/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 131/2022
zarządzenie nr 131/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 130/2022
zarządzenie nr 130/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 129/2022
zarządzenie nr 129/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2023.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 128/2022
zarządzenie nr 128/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 127/2022
zarządzenie nr 127/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie powołania radnych Chełmińskiej Rady Seniorów na III kadencje na lata 2019-2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 126/2022
zarządzenie nr 126/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna
Status obowiązujące