W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenia Burmistrza

XML

Zarządzenia Burmistrza z lat 2003 - 2008 publikowane są w osobnym poddziale:

Zarządzenia Burmistrza 2003-2008

zarządzenie nr : 116/2024
zarządzenie nr 116/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie upoważnienia zleceniobiorcy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, z wyłączeniem wydawania decyzji w tych sprawach
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 115/2024
zarządzenie nr 115/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 114/2024
zarządzenie nr 114/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 113/2024
zarządzenie nr 113/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 112/2024
zarządzenie nr 112/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie miasta Chełmna.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 111/2024
zarządzenie nr 111/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miasto Chełmno
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 110/2024
zarządzenie nr 110/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 109/2024
zarządzenie nr 109/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie oddania w dzierżawę Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o.o. w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Chełmna
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 108/2024
zarządzenie nr 108/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia zatwierdzonych wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w zakresie zdrowia publicznego, poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 107/2024
zarządzenie nr 107/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zdrowia publicznego, poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 106/2024
zarządzenie nr 106/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Standardów ochrony małoletnich ”
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 105/2024
zarządzenie nr 105/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zdań z zakresu zdrowia publicznego w drugiej połowie 2024 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 104/2024
zarządzenie nr 104/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 103/2024
zarządzenie nr 103/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 102/2024
zarządzenie nr 102/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 101/2024
zarządzenie nr 101/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej os. M. Kopernika 6 części nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Chełmna.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 100/2024
zarządzenie nr 100/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie utworzenia zasobu pomieszczeń tymczasowych.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 99/2024
zarządzenie nr 99/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Chełmno nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Chełmna - ul. Miętowa
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 98/2024
zarządzenie nr 98/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie, ul. 22 Stycznia 4
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 97/2024
zarządzenie nr 97/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zdrowia publicznego, poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 96/2024
zarządzenie nr 96/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 95/2024
zarządzenie nr 95/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 94/2024
zarządzenie nr 94/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 93/2024
zarządzenie nr 93/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Chełmno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 92/2024
zarządzenie nr 92/2024
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia zatwierdzonych wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i obozów sportowych.
Status obowiązujące