W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zarządzenia Burmistrza

XML

Zarządzenia Burmistrza z lat 2003 - 2008 publikowane są w osobnym poddziale:

Zarządzenia Burmistrza 2003-2008

zarządzenie nr: 56/2023
zarządzenie nr 56/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia stawki czynszu na dzierżawę części działki nr 7/2 na lokalizowanie punktu gastronomicznego na okres 01.05 do 30.09 w latach 2023-2032
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/2023
zarządzenie nr 55/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o.o. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Chełmno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/2023
zarządzenie nr 54/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat od 01.06.2023 r. do 31.05.2033 r. w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o pow. 109,43 m2 zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Rynek 15 oraz ustalenia stawki wywoławczej czynszu za dzierżawę.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 53/2023
zarządzenie nr 53/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/2023
zarządzenie nr 52/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 51/2023
zarządzenie nr 51/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia zatwierdzonych wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Miasto Chełmno w 2023 roku w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/2023
zarządzenie nr 50/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 49/2023
zarządzenie nr 49/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/2023
zarządzenie nr 48/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu samorządowego „Chełmno. Miasto bliżej Ciebie”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/2023
zarządzenie nr 47/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat od 01.05.2023 r. do 30.04.2033 r. w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 13 o pow. 180 m2 zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 41 oraz ustalenia stawki wywoławczej czynszu za dzierżawę
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/2023
zarządzenie nr 46/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia stawki czynszu na dzierżawę działki nr 209/36 obręb 2 zlokalizowanej przy ul. Dworcowej 45 na prowadzenie dworca.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 45/2023
zarządzenie nr 45/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia stawki czynszu na dzierżawę części płyty Rynku na lokalizowanie punktu gastronomicznego nr 1 i nr 2 na okres 01.05 do 30.09 w latach 2023-2028
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 44/2023
zarządzenie nr 44/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - sportu i rekreacji
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 43/2023
zarządzenie nr 43/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - organizacji imprez sportowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 42/2023
zarządzenie nr 42/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadania w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 41/2023
zarządzenie nr 41/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmna w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - organizacji imprez sportowych, - sportu i rekreacji.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 40/2023
zarządzenie nr 40/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 39/2023
zarządzenie nr 39/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: - rozwoju sportu w kategorii senior
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 38/2023
zarządzenie nr 38/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji efektywnych ekologicznie realizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 37/2023
zarządzenie nr 37/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia planu oszczędności w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Chełmno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 36/2023
zarządzenie nr 36/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 35/2023
zarządzenie nr 35/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia zatwierdzonych wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Miasto Chełmno w 2023 roku w zakresie pomocy żywieniowej i rzeczowej dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych, pomocy doraźnej osobom najuboższym i chorym w zakresie poprawy warunków życia.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 34/2023
zarządzenie nr 34/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ogłoszenia zatwierdzonych wyników otwartego konkursu na wykonanie zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie 4 Mieszkań Aktywności Społecznej w Chełmnie z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 33/2023
zarządzenie nr 33/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie okresowej weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Chełmna
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 32/2023
zarządzenie nr 32/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom pomieszczeń w budynku, połozonym w Chełmnie przy ul. Kamionka 3
Status obowiązujące