W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LX/439/2023
uchwała nr LX/439/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1401
uchwała nr: LX/436/2023
uchwała nr LX/436/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1400
uchwała nr: LX/434/2023
uchwała nr LX/434/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 5 miasta Chełmna
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1399
uchwała nr: LX/433/2023
uchwała nr LX/433/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”
zmieniająca uchwałę nr XIX/143/2020,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1398
uchwała nr: LIX/427/2023
uchwała nr LIX/427/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacją pompy ciepła, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budową przyłączy kanalizacyjnych
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc Uchwała Nr XLIX/287/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 547
uchwała nr: LIX/426/2023
uchwała nr LIX/426/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowa obywatelka miasta Chełmna” albo „Honorowy obywatel miasta Chełmna” i „Zasłużona dla miasta Chełmna” albo „Zasłużony dla miasta Chełmna” i przyjęcia zasad ich nadawania.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc: 1) Uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady miasta Chełmna z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej Rady Miasta Chełmna do przyznawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony dla Miasta Chełmna” 2) Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony dla Miasta Chełmna” 3) Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 546
uchwała nr: LIX/425/2023
uchwała nr LIX/425/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4 terenów położonych w Gminie Miasto Chełmno - etap 1
status uchwały obowiązująca
Uwagi W granicach obszaru objętego niniejszą zmiana planu, zmianie ulegają następujące uchwały: 1) Uchwała nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 05 września 2006r.; 2) Uchwała nr XXXVI/204/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. ; 3) Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011r.; 4) Uchwała nr XVIII/121/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.; 5) Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011r..
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 545
uchwała nr: LIX/422/2023
uchwała nr LIX/422/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała Nr III/18/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2018 roku podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 544
uchwała nr: LIX/421/2023
uchwała nr LIX/421/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała nr LVI/388/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 543
uchwała nr: LVIII/420/2022
uchwała nr LVIII/420/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno
zmieniająca uchwałę nr XXIV/173/2020,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 124
uchwała nr: LVIII/418/2022
uchwała nr LVIII/418/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 126
uchwała nr: LVIII/412/2022
uchwała nr LVIII/412/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 125
uchwała nr: LVII/410/2022
uchwała nr LVII/410/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Chełmna na lata 2023-2027
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7089
uchwała nr: LVII/409/2022
uchwała nr LVII/409/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc Uchwała Nr XXXVI/251/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 roku oraz Uchwała Nr LVI/397/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7088
uchwała nr: LVII/403/2022
uchwała nr LVII/403/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7087
uchwała nr: LVII/402/2022
uchwała nr LVII/402/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody oraz zmiany uchwały nr LI/298/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Załącznik do uchwały Nr LVII/402/2022 nie został dołączony do publikacji w Dz. Urz.Woj.Kuj.Pom.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7086
uchwała nr: LVII/399/2022
uchwała nr LVII/399/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7085
uchwała nr: LVI/397/2022
uchwała nr LVI/397/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmnie.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Utrata mocy Uchwałą Nr LVII/409/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6677
uchwała nr: LVI/396/2022
uchwała nr LVI/396/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc § 6 i § 7 uchwały Nr IX/68/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 218, poz. 2033).
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6676
uchwała nr: LVI/395/2022
uchwała nr LVI/395/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia zasad przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno
status uchwały obowiązująca
Uwagi W uchwale nr XXXIV/231/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno wprowadza się następującą zmianę: § 1. ust.3. załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie „ Za dyscypliny sportowe mające szczególne znaczenie dla Gminy Miasto Chełmno uznaje się: cross country (motocyklowe), rajdy motocyklowe enduro, kajakarstwo, karate kyokushin, koszykówkę, lekkoatletykę, motocross, pięściarstwo pływanie, piłkę nożną, siatkówkę, siatkówkę plażową, tenis i tenis stołowy.”
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6675
uchwała nr: LVI/393/2022
uchwała nr LVI/393/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LI/369/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie miasta Chełmna
zmieniająca uchwałę nr LI/369/2022,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6750
uchwała nr: LVI/391/2022
uchwała nr LVI/391/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6674
uchwała nr: LVI/388/2022
uchwała nr LVI/388/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
status uchwały uchylona
Uwagi Utrata mocy Uchwałą nr LIX/421/2023 Rady miasta Chełmna z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6673
uchwała nr: LVI/386/2022
uchwała nr LVI/386/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6672
uchwała nr: LVI/385/2022
uchwała nr LVI/385/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6671