W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: II/16/2024
uchwała nr II/16/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3281
uchwała nr: LXXV/560/2024
uchwała nr LXXV/560/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1942
uchwała nr: LXXV/558/2024
uchwała nr LXXV/558/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1941
uchwała nr: LXXV/557/2024
uchwała nr LXXV/557/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie wspomagane oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach wspomaganych.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1940
uchwała nr: LXXV/556/2024
uchwała nr LXXV/556/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmno
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1939
uchwała nr: LXXV/554/2024
uchwała nr LXXV/554/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7 terenów położonych w Gminie Miasto Chełmno
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1938
uchwała nr: LXXIV/552/2024
uchwała nr LXXIV/552/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1501
uchwała nr: LXXIV/551/2024
uchwała nr LXXIV/551/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1500
uchwała nr: LXXIV/550/2024
uchwała nr LXXIV/550/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacją pompy ciepła, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych oraz budową przyłączy gazowych.
status uchwały unieważniona
Uwagi Uchwała nr XII/23/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXIV/550/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacją pompy ciepła, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych oraz budową przyłączy gazowych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1541
uchwała nr: LXXIV/548/2024
uchwała nr LXXIV/548/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1499
uchwała nr: LXXIII/540/2024
uchwała nr LXXIII/540/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 858
uchwała nr: LXXIII/533/2024
uchwała nr LXXIII/533/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Chełmnie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 857
uchwała nr: LXXII/530/2023
uchwała nr LXXII/530/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 203
uchwała nr: LXXI/529/2023
uchwała nr LXXI/529/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie” i zasad ich przyznawania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 32
uchwała nr: LXXI/526/2023
uchwała nr LXXI/526/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 202
uchwała nr: LXXI/522/2023
uchwała nr LXXI/522/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 201
uchwała nr: LXX/519/2023
uchwała nr LXX/519/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Chełmna do indywidualnego określania w drodze zarządzenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8266
uchwała nr: LXX/516/2023
uchwała nr LXX/516/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8265
uchwała nr: LXX/514/2023
uchwała nr LXX/514/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie usług opiekuńczych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8264
uchwała nr: LXX/513/2023
uchwała nr LXX/513/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8263
uchwała nr: LXX/512/2023
uchwała nr LXX/512/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -2028
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8262
uchwała nr: LXIX/510/2023
uchwała nr LXIX/510/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Chełmna uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7673
uchwała nr: LXIX/505/2023
uchwała nr LXIX/505/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7672
uchwała nr: LXIX/502/2023
uchwała nr LXIX/502/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno
status uchwały obowiązująca
Uwagi w Uchwale nr XI/78/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 25.09.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto – Chełmno zmienionej uchwałą nr LII/373/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy - 400 zł miesięcznie,”; 2) § 8 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „4) z tytułu sprawowania funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 400 zł miesięcznie,”
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7671
uchwała nr: LXIX/501/2023
uchwała nr LXIX/501/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmiany wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7670