W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XV/103/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach i mieszkaniach chronionych
na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art.17 ust.1 pkt.3, art. 48a ust.1, art. 97 ust.1, ust. 1a oraz ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


                                               

§ 1.   Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
        wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym również pobyt osób bezdomnych,
        które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Miasto
        Chełmno, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
         Społecznej w Chełmnie.
 
§ 3. Tracą moc:
         1.   Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016 r.  
               w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
               w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym
               świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania
               osobom tego pozbawionym oraz Uchwała Nr LI/304/2018 Rady Miasta
               Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały
               Nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016 r.
               w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
               w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym
               świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania
               osobom tego pozbawionym.
         2.   Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października
               2012 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia
               odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami
               psychicznymi, osób opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę
               opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
               zakład dla nieletnich oraz osób bezdomnych i cudzoziemców.
 
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
        Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
załącznik 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Chełmno: Wojciech Strzelecki
 

Załączniki

załącznik doc, 17 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane