W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442OR.271.12.2023.BK

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa dwóch laptopów o przekątnej ekranu 15,6".
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy OR.271.12.2023.BK
Zamawiający Urząd Miasta Chełmna
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elektronicznie na adres E-mail: informatyk@chelmno.pl
rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie dostawy dwóch laptopów 15.6”
 

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto Urzędu Miasta Chełmna zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:  INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski na łączną kwotę: 9323,40 zł brutto (dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy zł 40/100), oferując model Dell Vostro 3510. 

Oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.

W ramach zapytania ofertowego na realizację przedmiotu zamówienia złożono 1 ofertę.

Gmina Miasto Chełmno zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty cenowej na dostawę dwóch laptopów 15,6”, spełniającego minimalne lub równoważne wymagania określone w załączniku nr 1.

Oferty należy przesłać do dnia 06.06.2023 r. do godziny 10:00 na adres Email: informatyk@chelmno.pl w zabezpieczonym przed otwarciem (hasłem) archiwum (zip. rar. 7z.). Hasło do otwarcia pliku należy wysłać na adres Email: informatyk@chelmno.pl odrębną wiadomością w dniu 06.06.2023 r., od godziny 10:01 do  godziny 14:00. Po tym czasie oferty zostaną uznane jako nieważne, złożone po terminie. 

Osobą wyznaczoną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Paweł Góra, a wszelkie pytania/niejasności związane z niniejszym postępowaniem należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: informatyk@chelmno.pl. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień telefonicznie.

Oferty będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej. Zamawiający wymaga aby oferta była opatrzona podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy (profilem zaufanym, podpisem osobistym lub certyfikatem kwalifikowanym). 

Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia zamówienia ilościowego w ramach dostępnych środków.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej/ych oferty/ofert zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznych, pod adresem https://bip.chelmno.pl w dziale „Przetargi”.

Załączniki

Powiadom znajomego