W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442tryb przetargowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZW – 05/2019
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Tryb przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 81.905,70 zł (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100,00
wybór oferty:

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 05/2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno 

OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 

Zakup paliwa do środków transportowych 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. 

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro
 
1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3. Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie tj.
Benzyna bezołowiowa Pb 95 – ok. 2000 l.; 
Olej Napędowy – ok. 15000 l. 
rocznie, odbywającego się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego. Podane wyżej ilości są ilościami szacunkowymi.
2) Wymagania dotyczące paliw:
Etylina Pb 95 powinna spełniać wymagania normy PN-EN 228:2006. 
Olej Napędowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006.
3) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV 09134200-9 Paliwo diesla, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa.
4) Dostawy produktów będę odbywać się poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego.
5) Wykonawca musi posiadać stację paliw na terenie miasta Chełmna
(kod pocztowy 86-200) woj. Kujawsko-Pomorskie,          
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres jednego roku, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy.
8. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9. Wymagane wadium:  2200,00 zł
10. Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. 
Termin składania ofert upływa    -    24. 07. 2019 r. godz. 10:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    24. 07. 2019 r. godz. 10 30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania
 
Specyfikacja zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dokumenty w formie edytowalnej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
 

Załączniki

Wybór oferty pdf, 382 kB

Powiadom znajomego