W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Ogłoszenia

XML

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podziału nieruchomości

Chełmno, dnia 8.12.2021 r. GN.6831.14.2021.KG Zawiadomienie  o wydaniu postanowienia   Zawiadamiam, że w dniu 8.12.2021 r. wydane zostało postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu podziału działki nr 377/4, obr. 1, położonej przy ul. Biskupia / Gorczyckiego w Chełmnie. Niniejsze zawiadomienie umieszczone zostało na tablicach ogłoszeń Urzędu...

Komunikat o przerwie w dostawie energii

06.12.2021r Dotyczy: przerw w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych: 09.12.2021 w godz. 8:30-12:30 Stacja: Turznice 3, obwód 200 13.12.2021 w godz. 8:30-12:30 Stacja: Nowa Wieś Chełmińska 3 13.12.2021 w godz. 8:00-11:00 Stacje: Jarantowice 18, 19; Janowo 5; Gziki PGR; Radzyń Wyb. Zlewnia Mleka;...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podziałowego

Chełmno 6.12.2021. GN.6831.14.2021.KG    ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4, Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U.  z 2021 r. poz. 735, ze zm.) Zawiadamia się, że w dniu 6.12.2021. zostało wszczęte z urzędu, postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości położonej przy ul. Biskupiej w Chełmnie -...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla 10 terenów na obszarze Gminy Miasta Chełmna

Chełmno, dnia 3 grudnia 2021 r.   OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 odrębnych obszarów na terenie Gminy Miasta Chełmna   wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o...

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Chełmno, dnia 3 grudnia 2021 r. BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego...

ul. Wodna 1a, Chełmno

Chełmno, dnia 2 grudnia 2021 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Chełmna w oparciu o art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający...

Protokół z debaty publicznej nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Chełmno Protokół sporządzono w dniu ..30 listopada 2021 r. ..., w .....Urzędzie Miasta Chełmna............ (nazwa urzędu) przez ....Kamila Grzyb – Miejskiego Konserwatora Zabytków. ...

Komunikat o przerwie w dostawie energii

29.11.2021 r. Dotyczy: przerw w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych: 01.12.2021 w godz. 8:00-13:00 Stacja: Ruda 3 03.12.2021 w godz. 9:00-17:00 Stacje: Łopatki 1, 2, 4, 6, 8, 9 EW (obca) 07.12.2021 w godz. 9:30-13:30 Stacja: Płutowo 1 Wieś 07.12.2021 w godz. 8:00-16:00 Stacja: Storlus 2...

Informacja o wyniku przetargu

Chełmno 26.11.2021 r.   Burmistrz   Miasta  Chełmna na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490 z późn.zm./ podaje do publicznej wiadomości: Informację o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego ...

Informacja o wyniku przetargu

Chełmno 26.11.2021 r.   Burmistrz   Miasta  Chełmna na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490 z późn.zm./ podaje do publicznej wiadomości:  Informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego ...