W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków  urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

W N I O S E K 
o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków  urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Miejski Konserwator Zabytków,
(pokój nr  109, parter - drugie wejście), tel. 56 677 17 14 (e-mail: mkz@chelmno.pl)
 
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze (wejście główne) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami zgodnie z załączonym formularzem.
 
Formularze wniosków dostępne:
W Biurze Podawczym (parter) lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (pokój nr  109, parter - drugie wejście) oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chełmno:

 
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)
Zgodnie z art 35 kodeksu postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.
 
Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmno.
 
Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018, poz. 1044) 
 

Załączniki

Powiadom znajomego